Załącznik do KU Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

 Załącznik do KU - SO

Wersja z dnia 17.04.2024

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Obowiązujące przepisy prawa dotyczące usług realizowanych w Wydziale Spraw Obywatelskich (Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste)

Podstawa prawna:

Nr karty usług:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Dz.U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

Dz.U. z 2022 r. poz. 2070

1,2,3,4,5

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Dz.U. z 2024 r. poz. 572

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.

1,2,3

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Dz.U. z 2023 r. poz. 2111

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

Dz. u. z 2023 r. poz. 285

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012

Dz.U. UE z 2016 r. seria L nr 200 poz.1

1

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Dz.U. z 2019 r. poz. 860

1,8

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie rejestru danych kontaktowych z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dz.U z 2019 r. poz. 2467

1,2,3,4,16

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Dz.U. z 2023 poz. 519 ze zm.

 

2

Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin

 

Dz.U 2021r. poz. 1697 ze zm.

2

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców  i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych

Dz.U 2022r. poz. 1493

7

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Dz.U 2017r. poz. 2482

7

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi

Dz.U 2023r. Poz. 1634 ze zm.

5,6,8,14

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi

Dz.U 2022r. Poz. 2288

9

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

Dz. U. z 2024 r. poz.307

14,16,29

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010  r. o dowodach osobistych

Dz. U. z 2022 r. poz. 691 ze zm.

10, 11, 12, 13, 14, 15

Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 listopada 2011 r.  w sprawie opłat za udostępnienie danych  z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Dz. U. z 2016 r. poz. 319

11, 12

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 października 2011 r w sprawie określenia wzoru wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Dz. U. z 2015 r. poz. 1604

11, 12

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia unieważnienia i zwrotu

Dz. U. z 2023 r. poz. 2798

13, 14

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego

Dz. U. z 2022 r. poz. 1431

14, 15

Ustawa z dnia 23 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel Dz.U. z 2023 r. poz. 1234 1,2,3,4,14
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorow i sposobów wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofnięciu numeru PESEL Dz. U. z 2023 r. poz. 2485 29
Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2024-04-17)
Udostępnił:
Rymut Agnieszka
(2023-10-27 09:50:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2024-04-19 12:44:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki