Załącznik do KU Zgromadzenia i sprawy obronne

Załącznik do KU - SO

Wersja z dnia 16.04.2024 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Obronności i Reagowania

 

Obowiązujące przepisy prawa dotyczące usług realizowanych w Wydziale Spraw Obywatelskich - Referacie Obronności i Reagowania

Podstawa prawna:

Nr karty usług:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach

Dz. U. 2022 poz. 1389 ze zm.

19

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Dz. U 2024 poz. 572

19

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2024-04-16)
Udostępnił:
Rymut Agnieszka
(2023-10-27 10:02:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2024-04-19 12:45:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki