Program Ciepłe Mieszkanie

Aktualizcja

 

Gmina Miejska Bolesławiec informuje, że w ramach drugiego naboru wniosków programu Ciepłe Mieszkanie, złożyła wniosek o dofinansowanie, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej: WFOŚiGW), w terminie objętym regulaminem. 

Obecnie oczekujemy na decyzję WFOŚiGW, czy zostaną nam przyznane środki finansowe na realizację zadania.

 

Będziemy na bieżąco informować zainteresowane osoby oraz wspólnoty mieszkaniowe, które złożyły deklaracje uczestnictwa (w terminie), o decyzji WFOŚiGW we Wrocławiu.

 


 

Ruszyły przygotowania do programu Ciepłe Mieszkanie

 

Miasto Bolesławiec zadeklarowało chęć uczestnictwa w programie Ciepłe Mieszkanie. W tym celu Urząd Miasta Bolesławiec przygotował „DEKLARACJĘ CHĘCI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” dla mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej. Złożenie deklaracji pozwoli na oszacowanie liczby osób zainteresowanych dofinansowaniem. Dzięki ustaleniu liczby chętnych osób, gmina miejska Bolesławiec będzie mogła przygotować się do złożenia wniosku o dofinansowanie do programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Jaki jest cel programu?

Głównym założeniem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu (własność, spółdzielcze własnościowe prawo, najem lokalu z zasobu gminnego) oraz małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali).

Jakie inwestycje podlegają dofinansowaniu?

W ramach kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych przewiduje się dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż ekologicznego źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Po wykonaniu tego zadania dopuszczalne jest również sfinansowanie zakupu wraz z montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Ponadto umożliwi dokonanie zakupu oraz montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi bądź bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Deklaracja chęci udziału służy badaniu poziomu zainteresowania programem i nie jest formalnym zgłoszeniem się do projektu. Po otrzymaniu gwarancji dofinansowania Miasto Bolesławiec planuje uruchomić nabór wniosków o dotację dla mieszkańców.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem z programu „Ciepłe Mieszkanie” prosimy o wypełnienie znajdującej się w załączniku deklaracji, a następnie złożenie jej w terminie do dnia 15 grudnia bieżącego roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec.

UWAGA! Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu.

Więcej informacji w załączniku „Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie”.

 

Deklaracja (wersja pdf)

Deklaracja (wersja doc)

 

Pytania i odpowiedzi

 

 

 

 

Wytworzył:
Robert Rzepnicki
(2023-11-09)
Udostępnił:
Rzepnicki Robert
(2023-11-09 07:57:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Rychert Małgorzata
(2024-02-07 14:51:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki