2/2024

Postanowienie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia spółki BKM Serwis Sp z o.o., ul Hutnicza 5a, 59-700 Bolesławiec, polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki – działka nr 35 obręb 0001 – Bolesławiec – 1

2/2024

Lp.

 

 Karta informacyjna

 

1

 

 Numer karty/rok

 

02/2024

2

 

 Rodzaj dokumentu

 

Postanowienie

 

3

 

 Temat dokumentu

 

Ochrona środowiska

 

4

 

 Nazwa dokumentu

 

Postanowienie

5

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

Postanowienie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia spółki BKM Serwis Sp z o.o., ul Hutnicza 5a, 59-700 Bolesławiec, polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki – działka nr 35 obręb 0001 – Bolesławiec – 1

 

6

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

 

Miasto Bolesławiec

 

7

 

Znak sprawy

 

ZI-XV.6220.1.4.2023.IB                                                                                        

8

 

 Dokument wytworzył

 

Iwona Basta

9

 

 Data dokumentu

 

16 stycznia 2024r.                                                                                      

10

 

 Dokument zatwierdził

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Bolesławiec Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Robert Rzepnicki

11

 

 Data zatwierdzenia dokumentu

 

Nie dotyczy.

 

12

 

 Miejsce przechowywania dokumentu

 

Urząd Miasta Bolesławiec, Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich pokój nr 507, tel. 75/644-09-12

13

 

 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy.

14

 

 Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

Nie dotyczy.

 

15

 Numery kart innych dokumentów w sprawie

3/2023

16

 

 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

19.01.2024 r.

17

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak.

 

18

 Uwagi

Brak.

Wytworzył:
Iwona Basta
(2024-01-19)
Udostępnił:
Iwona Basta
(2024-01-19 09:51:32)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki