3/2024

3/2024

Lp.

 

 Karta informacyjna

 

1

 

 Numer karty/rok

 

03/2024

 

2

 

 Rodzaj dokumentu

 

Decyzja.

 

3

 

 Temat dokumentu

 

Ochrona środowiska.

 

4

 Nazwa dokumentu

Decyzja

5

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie centrum logistycznego ODRA PAK Sp. z o.o. w Bolesławcu przy ul. Przemysłowej na działkach o numerach ewidencyjnych 67/61 i 67/53 obręb 4 miasta Bolesławiec

6

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

 

Miasto Bolesławiec

 

7

 Znak sprawy

ZI-XV.6220.1.6.2023.IB

8

 

 Dokument wytworzył

 

Podinspektor Iwona Basta

9

 Data dokumentu

12.03.2024 r.

10

 

 Dokument zatwierdził

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Bolesławiec Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Dariusz Wawrzkiewicz

11

 Data zatwierdzenia dokumentu

12.03.2024 r.

12

 

 Miejsce przechowywania dokumentu

 

Urząd Miasta Bolesławiec,Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich pokój 507, tel. 75/644-09-12

13

 

 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy.

 

14

 Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Nie

15

 

 Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

10/2023

 

16

 

 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

12.03.2024 r.

17

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak.

 

18

 Uwagi

Brak.

 

Wytworzył:
Iwona Basta
(2024-03-12)
Udostępnił:
Iwona Basta
(2024-03-12 13:12:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Iwona Basta
(2024-03-12 13:14:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki