ZI-II.271.17.2024.DW

ZI-II.271.17.2024.DW                                                          Bolesławiec, dnia 09.04.2024 r.                                                                                        

 (znak sprawy)                                                                                                                

Wykonawcy zainteresowani udziałem
w Zamówieniu

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Gmina Miejska Bolesławiec, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parku rekreacyjnego w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Murarska/Gabriela Narutowicza

Dokumenty do pobrania - zip

Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej na adres: oferty@um.boleslawiec.pl w terminie do dnia 17 kwietnia 2024 r. do godz. 23:59.

INFORMACJE_O_ZŁOŻONYCH_OFERTACH_17.2024

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ „PROPOZYCJI CENOWEJ”

Wytworzył:
Robert Rzepnicki - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich
(2024-04-09)
Udostępnił:
Wawrzkiewicz Dariusz
(2024-04-09 14:48:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wawrzkiewicz Dariusz
(2024-04-23 13:52:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki