ZI-II.271.18.2024.DW

ZI-II.271.18.2024.DW                                                          Bolesławiec, dnia 10.04.2024 r.                                                                                        

    (znak sprawy)                                                                                                                

Wykonawcy zainteresowani udziałem
w Zamówieniu

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Gmina Miejska Bolesławiec, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Bolesławcu

Dokumenty do pobrania - zip

Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej na adres: oferty@um.boleslawiec.pl w terminie do dnia 18 kwietnia 2024 r. do godz. 23:59.

W treści wiadomości należy umieścić wpis: Oferta w postępowaniu nr ZI-II.271.18.2024.DW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Bolesławcu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ „PROPOZYCJI CENOWEJ”

Wytworzył:
Robert Rzepnicki - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich
(2024-04-11)
Udostępnił:
Wawrzkiewicz Dariusz
(2024-04-11 13:25:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wawrzkiewicz Dariusz
(2024-04-25 14:21:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki