ZI-II.271.28.2024.DW

Wykonawcy zainteresowani udziałem
w Zamówieniu

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Gmina Miejska Bolesławiec, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)

Dokumenty do pobrania - zip

Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej na adres: oferty@um.boleslawiec.pl w terminie do dnia 21 czerwca 2023 r. do godz. 23:59.

Informacja o wyborze

Wytworzył:
Dariusz Wawrzkiewicz-Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich
(2024-06-17)
Udostępnił:
Wawrzkiewicz Dariusz
(2024-06-17 16:17:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wawrzkiewicz Dariusz
(2024-07-05 14:06:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki