Dostawa i montaż klimatyzacji

Numer postępowania: OR-IX.271.4.2024

Dostawa i montaż klimatyzacji w ramach realizacji projektu:
„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”
, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, FEDS.01.03-IZ.00-0013/23 w ramach Priorytetu nr 1 „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska” Działania nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/191968

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 25.06.2024 roku

LOGA UE

Wytworzył:
Udostępnił:
Rutyna Dariusz
(2024-06-17 23:32:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Rutyna Dariusz
(2024-06-17 23:33:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki