Certyfikat ISO PN-EN ISO 9001:2015-10

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Data uzyskania: 28.07.2004 r.

Przygotowania do wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bolesławiec systemu zarządzania jakością rozpoczęły się w maju 2003 r. Z pomocą specjalistów opracowano dokumentację obejmującą: Księgę Jakości, wymagane sześć procedur systemowych, plany przebiegu procesów, instrukcje oraz procedury postępowania. W miarę funkcjonowania systemu dokumentacja ulegała zmianom, była stale modyfikowana i dostosowywana do specyfiki działania Urzędu. W lipcu 2004 r. przeprowadzono audit certyfikacyjny w wyniku którego, zebrano dowody dla potwierdzenia, że system jest zaprojektowany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001, a praktyka postępowania jest zgodna z normą i opracowanym systemem. Dnia 28 lipca 2004 r. Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. w Gdyni nadała Urzędowi Miasta Bolesławiec certyfikat, stanowiący dowód, że stosowany w urzędzie system zarządzania spełnia wymagania normy PN-EN ISO 90001:2001 w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, służących zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań wspólnoty lokalnej.

Urząd Miasta dokłada wszelkich starań w kierunku polepszania efektywności swoich działań, mających na celu spełnienie wymagań klienta, jakim jest społeczność lokalna. System zarządzania jest stale monitorowany i ulepszany.

POLITYKA JAKOŚCI (PDF)

POLITYKA JAKOŚCI (DOC)

Raporty z wyników badań na temat oceny zadowolenia klientów z pracy Urzędu Miasta Bolesławiec:

  1. Raport o wynikach badań przeprowadzonych w 2005 r.

  2. Raport o wynikach badań przeprowadzonych w 2008 r.

  3. Raport o wynikach badań przeprowadzonych w 2013 r.

  4. Raport o wynikach badań przeprowadzonych w 2016 r.
     

Wytworzył:
Maciej Małkowski
(2006-12-20)
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-12-21 11:27:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-05-04 12:39:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki