☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 09.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rada Miasta VIII kadencji

Józef Pokładek - Przewodniczący Rady Miasta od 30.09.2020 r. - radny_j.pokladek@um.boleslawiec.pl

Jarosław Kowalski - Przewodniczący Rady Miasta - radny do 31.08.2020 r. (Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego)  

Renata Fredyk - I Wiceprzewodnicząca Rady Miasta - radny_r.fredyk@um.boleslawiec.pl

Stanisław Wiącek - II Wiceprzewodniczący Rady Miasta - radny_s.wiacek@um.boleslawiec.pl

Zdzisław Abramowicz - radny_z.abramowicz@um.boleslawiec.pl

Adam Biesiadecki - radny_a.biesiadecki@um.boleslawiec.pl

Iwona Bojko - radny_i.bojko@um.boleslawiec.pl

Dominik Chodyra - radny_d.chodyra@um.boleslawiec.pl

Leszek Chudzik - radny_l.chudzik@um.boleslawiec.pl

Dariusz Filistyński - radny do 9 stycznia 2023 r. (Obwieszczenie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego)

Renata Fredyk - radny_r.fredyk@um.boleslawiec.pl

Marian Kostecki - radny_m.kostecki@um.boleslawiec.pl

Łukasz Jaźwiec - radny_l.jazwiec@um.boleslawiec.pl

Piotr Klasa - radny_p.klasa@um.boleslawiec.pl

Maciej Małkowski - radny_m.malkowski@um.boleslawiec.pl

Łukasz Molak - radny_l.molak@um.boleslawiec.pl

Szymon Pogoda - radny do 18.11.2020 r. (Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego)

Mirosław Sakowski - radny_m.sakowski@um.boleslawiec.pl

Dawid Sarbak - radny_d.sarbak@um.boleslawiec.pl

Damian Sawczak - radny_d.sawczak@um.boleslawiec.pl

Jadwiga Stachów - radny_j.stachow@um.boleslawiec.pl

Andrzej Żuk - radny_a.zuk@um.boleslawiec.pl

Dawid Kołodziej - radny od 30.09 2020 r. (Postanowienie w sprawie obsadzenia mandatu radnego)

Bogdan Biernat - radny od 30.12.2020 r. (Postanowienie w sprawie obsadzenia mandatu radnego)

Agnieszka Słota - radna od 21.02.2023 r. (Postawnowienie w sprawie obsadzenia mandatu radnego)


Przewodniczący Rady Miasta:

- zwołuje sesje Rady,

- przewodniczy obradom,

- kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

- zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

- podpisuje uchwały Rady,

- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,

- koordynuje z ramienia Rady prace komisji Rady,

- reprezentuje Radę na zewnątrz.

Dyżury:

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec przyjmuje interesantów w środy w godz. od 1500 do 1600 w pokoju radnego, II piętro Urzędu Miasta, Rynek 41- Ratusz, p. 203, tel. +48 75 645 64 09.


Obsługą prac Rady Miasta zajmuje się:

Referat Organów Gminy Miejskiej

Rynek 41, ratusz p. 121, 122

tel. +48 75 64 56 414, +48 75 64 56 413

e-mail: rrm@um.boleslawiec.pl

 

 

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2018-11-21)
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2007-01-04 10:03:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-05-26 12:45:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121960