Wydział Społeczny - Inspektor - Agnieszka Zienkiewicz

Agnieszka Zienkiewicz

pl. Piłsudskiego 1, p. 305

tel. +48 75 645 65 62, fax +48 75 645 65 49

e-mail: a.zienkiewicz@um.boleslawiec.pl


Kompetencje:

Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie spraw dotyczących nieletnich, zagrożonych demoralizacją i pozostających w konflikcie z prawem, inicjowanie szkoleń w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, wykonywanie zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2023-02-01)
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2007-03-15 09:58:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-04-06 10:11:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki