Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego - Agnieszka Błażejewska

Agnieszka Błażejewska

Rynek 41, p. 120

tel. +48 75 645 64 11, fax +48 75 645 64 18

e-mail: a.blazejewska@um.boleslawiec.pl


Kompetencje:

Zapewnienie materialno-technicznych warunków funkcjonowania Urzędu Miasta, w szczególności czuwanie nad należytym stanem technicznym siedzib Urzędu Miasta, przeprowadzanie remontów obiektów budowlanych stanowiących siedziby Urzędu Miasta, nadzór w dziedzinie obsługi gospodarczej Urzędu Miasta, planowanie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2019-07-28)
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2007-03-15 10:52:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2021-10-01 08:58:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki