☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2010

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 1-50
Numer Data W sprawie
1/10 05.01.2010

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

1a/10 05.01.2010

udostępniania aktów normatywnych i innych aktów prawnych

załącznik

2/10  05.01.2010

powołania Komisji ds. rozpatrzenia ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej

3/10 07.01.2010 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług z zakresu wyceny nieruchomości na rok 2010
4/10 07.01.2010

planu finansowego budżetu miasta na 2010 r.

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9

zmienione zarządzeniem Nr 19/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 12 stycznia 2010 r.

5/10 08.01.2010

zmian w budżecie miasta na 2010 r.

załącznik

6/10 11.01.2010

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Chrobrego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

7/10 11.01.2010  wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej Bolesławiec przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 
8/10 11.01.2010

przeznaczenia do sprzedaży ratalnej - na rzecz najemcy - lokalu użytkowego przy ul. Chrobrego 28/12 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze bezprzetargowej

załącznik

9/10 11.01.2010

przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Saperskiej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

10/10 11.01.2010

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu użytkowego przy ul. Kościelnej 9/12 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze bezprzetargowej

załącznik

11/10 11.01.2010

obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowych położonych w Bolesławcu przy ul. Lubańskiej, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego

12/10 11.01.2010 obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowych położonych w Bolesławcu: ul. Śluzowa, ul. Leśna, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
13/10 11.01.2010  obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny, przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego 
14/10 11.01.2010 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu przy ul. Łokietka do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

15/10 11.01.2010  powołania stałego składu Komisji Przetargowej 
16/10 12.01.2010 

powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Bolesławiec 

utraciło moc zarządzeniem nr 357/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 października 2015 r.

17/10 12.01.2010  obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Staszica nr 45/ 1, 1A, 1B w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkiem - w związku z przeznaczeniem tych lokali do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego
18/10 12.01.2010 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Piaskowej w Bolesławcu - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik 

19/10 12.01.2010  zmiany zarządzenia Nr 4/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2010 r. 
20/10 12.01.2010  przyznania nagród w ramach środków przeznaczonych w budżecie miasta na promocję miasta Bolesławiec 
21/10 13.01.2010  określenia zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych 
22/10 13.01.2010  zmiany zarządzenia Nr 135/06 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie procedury kontroli finansowej oraz instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Bolesławiec 
23/10 13.01.2010  zmiany zarządzenia Nr 56/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zbywane garaże komunalne 
24/10 14.01.2010  obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 mieszczącego się w budynku przy ul. Kaszubskiej Nr 4 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 
25/10 14.01.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym

załącznik 

26/10 19.01.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkiwm - w trybie bezprzetargowym

załącznik 

27/10 21.01.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bolesławcu przy ul. Modłowej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

28/10 21.01.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy Pl. Wolności w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

29/10 21.01.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Orlej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

30/10 21.01.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Kutuzowa w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

31/10 21.01.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Śluzowej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 210/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 maja 2010 r.

32/10 21.01.2010  zmiany zarządzenia Nr 333/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy Pl. Piastowskim - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
33/10 21.01.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Modrzewiowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

34/10 22.01.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Czyszczenie deszczowych wpustów ulicznych i płukanie sieci kanalizacji deszczowej w drogach pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Bolesławiec"
35/10 22.01.2010  obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławcu przy ul. Zabobrze, przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 
36/10 22.01.2010  obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławcu przy ul. Z. Herberta - przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego 
37/10 22.01.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

38/10 25.01.2010 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

39/10 25.01.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy Al. Wojska Polskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik 

40/10 25.01.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Zaułek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

41/10 25.01.2010  przekazania środka trwałego (na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji)
42/10 25.01.2010  ustalenia w 2010 roku terminu obchodów dni miasta pod nazwą "Dni Bolesławca"
43/10 27.01.2010 

zmiany zarządzenia Nr 5/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

załącznik

44/10 28.01.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 349/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 września 2010 r.

uchylono załącznik nr 1 zarządzeniem Nr 141/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 8 maja 2018 r.

45/10 29.01.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy Placu Ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

46/10 01.02.2010  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 008, Bolesławiec - 8 
47/10 02.02.2010 

zasad zarządzania treścią elektronicznych zasobów informacyjnych publikowanych na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 439/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 grudnia 2010 r.

utraciło moc zarządzeniem Nr 412/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 grudnia 2011 r.

48/10 02.02.2010  obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Śluzowej w Bolesławcu, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
49/10 02.02.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

50/10 03.02.2010 

przekazania środka trwałego

załącznik

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2009-12-30 09:32:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-24 13:16:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522