Dług publiczny

Uchwała nr II/27/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2015-2024 PDF

Uchwała nr II/29/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok PDF

Uchwała nr I/5/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Bolesławiec nr II/27/2014 oraz II/29/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. PDF


Uchwała nr I/176/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Bolesławiec kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 500 000 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. "Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu" oraz "Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej" PDF


Uchwała nr XVI/198/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016-2024 PDF

Uchwała nr XVI/199/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok PDF

Uchwała nr I/29/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015 r. nr XVI/198/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016-2024 oraz nr XVI/199/2015 w sprawie budżetu miasta na rok 2016 PDF


Uchwała nr XXXI/314/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2017-2024 PDF

Uchwała nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok PDF

Uchwała nr I/1/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. nr XXXI/314/2016 oraz XXXI/315/2016 PDF


Uchwała nr XLII/442/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec PDF

UCHWAŁA nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 r. PDF

Uchwała nr I/6/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Bolesławiec przedstawionego w uchwale Rady Miasta Bolesławiec nr XLII/443/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. PDF

Uchwała nr I/7/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. nr XLII/442/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz nr XLII/443/2017 w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. PDF

Uchwała nr I/136/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Bolesławiec obligacji komunalnych w kwocie 13.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. PDF


Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej BolesławiecPDF

Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 r. PDF

Uchwała nr I/19/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 roku nr IV/34/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Bolesławiec oraz nr IV/35/2019 w sprawie budżetu miasta na 2019 rok. PDF


Uchwała nr XIV/161/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec. PDF

Uchwała nr XIV/162/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 r. PDF

Uchwała nr I/2/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. nr XVI/161/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Bolesławiec oraz nr XIV/162/2019 w sprawie budżetu miasta na 2020 r.


Uchwała nr XXV/288/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec. PDF

Uchwała nr XXV/289/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 r. PDF

Uchwała nr I/4/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. nr XXV/288/2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz nr XXV/289/2020 w sprawie budżetu miasta na 2021 r. PDF

Uchwała nr I/5/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Bolesławiec przedstawionego w uchwale Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2020 r. nr XXV/288/2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz nr XXV/289/2020 w sprawie budżetu miasta na 2021 r. PDF

Uchwała nr I/44/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Bolesławiec obligacji komunalnych w kwocie 14.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. PDF


 
 
 
 

Uchwała nr XLVIII/511/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec PDF

Uchwała nr XLVIII/512/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 r. PDF

Uchwała nr I/8/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 20223 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Bolesławiec przedstawionego w uchwale Rady Miasta Bolesławiec nr XLVIII/512/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 r. PDF

Uchwała nr I/9/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2022 r. nr XLVIII/511/2022 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz nr XLVIII/512/2022 w sprawie budżetu miasta na 2023 r. PDF


Uchwała nr I/11/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2023 r. nr LIX/606/2023 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz nr LIX/607/2023 w sprawie budżetu miasta na 2024 rok PDF

 
Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2010-02-11)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2010-02-11 07:46:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2024-02-26 15:56:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki