☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2010

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 201-250
Nr Data W sprawie
201/10  24.05.2010  zmiany zarządzenia Nr 161/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie z nieruchomości wspólnej części lokalu mieszkalnego... 
202/10  24.05.2010 

przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec 

utraciło moc zarządzeniem Nr 174/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2011 r.

203/10  24.05.2010  obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w klatce nr 25A budynku przy ul. Staszica 25, 25A, 25B, 25C w Bolesławcu wraz ze sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem - w związku z przeznaczeniem do sprzedaży tego lokalu w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 
204/10  24.05.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Akacjowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

205/10  24.05.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Kosiby w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

206/10  24.05.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - garażu wraz ze sprzedażą gruntu zabudowanego garażem - w trybie bezprzetargowym

załącznik

207/10  25.05.2010  powołania Komisji ds. rozpatrzenia ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu szkolenia sportowego 
208/10 25.05.2010 

sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bolesławcu w zbiegu ulic Modłowej i Ekonomicznej, w obszarze objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK", stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec do dnia 5 grudnia 2089 r.

załącznik 

zmienione zarządzeniem Nr 249/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 czerwca 2010 r.

209/10  25.05.2010  powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu 
210/10  27.05.2010  zmiany zarządzenia Nr 31/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Śluzowej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej 
211/10  27.05.2010  określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu 
212/10  27.05.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Kościuszki w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 2 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

213/10 27.05.2010 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Śluzowej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

214/10 27.05.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3,5 miesiąca - w drodze bezprzetargowej

załącznik

215/10  27.05.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

216/10  28.05.2010 

wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej Bolesławiec przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Rutpol" Rutyna Józef 

217/10  31.05.2010  przyznania nagrody rocznej za 2009 rok Pani Ilonie Sucheckiej - Prezesowi Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bolesławcu 
218/10  31.05.2010 

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych przy ul. Komuny Paryskiej 39 w Bolesławcu - w wyniku realizacji roszczeń z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami

załącznik

219/10 31.05.2010 

wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej Bolesławiec przez Klub Modelarski RC Bolesławiec

220/10  31.05.2010 

zmian w budżecie miasta na 2010 rok

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

221/10 02.06.2010  powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Bolesławiec do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
222/10  02.06.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 5 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

223/10  02.06.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Modłowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik 

224/10  02.06.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Staszica w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

225/10 02.06.2010  przyznania nagrody rocznej za 2009 rok Panu Władysławowi Bakalarzowi - Prezesowi Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu
226/10  07.06.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych - wykonanie i montaż LOGO, dla Kontraktu pn.: "Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu I etap - Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki"
227/10  07.06.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych dla Kontraktu pn.: "Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu I etap - Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki"
228/10 07.06.2010 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż Telebimu w technologii LED wraz z budową konstrukcji w ramach inwestycji "BIT - Bolesławiecka Informacja Turystyczna"
229/10  08.06.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia (meble biurowe) na potrzeby Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu 
230/10  09.06.2010  zmiany zarządzenia Nr 283/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 września 2009 r. w sprawie przeznaczenia niezabudowanych działek gruntu położonych w Bolesławcu przy ul. Staszica do sprzedaży - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
231/10 09.06.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym

załącznik

232/10  09.06.2010  obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kosiby w Bolesławcu, przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo-usługową - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 
233/10  09.06.2010  uchylenia zarządzenia Nr 168/08 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Modłowej w Bolesławcu, w obszarze objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "IVEST-PARK", stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Bolesławiec do 5 grudnia 2089 r. 
234/10  09.06.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Prusa w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 7 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

236/10  09.06.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Starzyńskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 miesiąca - w drodze bezprzetargowej

załącznik

237/10  10.06.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty remontowo-budowlane w zakresie termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6 w Bolesławcu 
238/10  14.06.2010  zmiany składu Komisji powołanej zarządzeniem Nr 191/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 maja 2010 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dróg bocznych do ulicy Ceramicznej w ramach zadania: "Przebudowa ul. Ceramicznej wraz z budową dróg dojazdowych" 
240/10  14.06.2010  powołania Gminnego Biura Spisowego (GBS) dla miasta Bolesławiec do wykonania zadań związanych z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2010 na terenie miasta Bolesławiec
241/10  16.06.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i termomodernizację Gimnazjum Samorządowego Nr 2 w Bolesławcu - etap III termomodernizacja 
242/10 16.06.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi ul. Dolne Młyny (boczna)
243/10  16.06.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doświetlenie przejść dla pieszych w Bolesławcu - II etap 
244/10 17.06.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym 

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 417/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 listopada 2010 r.

245/10 17.06.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu użytkowego nr 4 przy ul. Mickiewicza 5 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze bezprzetargowej

załącznik

246/10  17.06.2010  rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Stokrotek-Różana w Bolesławcu 
247/10  17.06.2010  rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Jeleniogórska-Podgórna w Bolesławcu 
248/10  17.06.2010  wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej Bolesławiec przez 23 Śląską Brygadę Artylerii 
249/10  17.06.2010  zmiany zarządzenia Nr 208/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec 
250/10 18.06.2010 ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2010-05-11 07:37:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-24 13:49:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522