☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2010

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 251-300
Nr Data W sprawie
251/10 18.06.2010 

przeznaczenia niezabudowanych działek gruntu położonych przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu do sprzedaży - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

252/10  23.06.2010 

przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 16 mieszczącego się w budynku przy ul. Daszyńskiego 17 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

253/10 23.06.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Wesołej-Targowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik 

254/10 23.06.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Karola Miarki do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

255/10  23.06.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego w Bolesławcu 
256/10 23.06.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych - montaż dodatkowych elementów przeciwpożarowych - dla Kontraktu pn.: "Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu I etap - Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki"
257/10  23.06.2010 

przekazania środka trwałego

załączniki: nr 1, nr 2

258/10 28.06.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu 
259/10 30.06.2010 

zmian w budżecie miasta na 2010 rok

załączniki: nr 1, nr 2

260/10 01.07.2010 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załączniki

261/10 01.07.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 429/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 listopada 2012 r.

262/10  05.07.2010 

przyznania nagrody rocznej za 2009 rok Pani Annie Bober-Tubaj - Dyrektorowi Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 

263/10 05.07.2010 

przyznania nagrody rocznej za 2009 rok Pani Halinie Majewskiej - Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu 

264/10  05.07.2010 

przeznaczenia do sprzedaży ratalnej - na rzecz najemcy - lokalu użytkowego nr 11 przy ul. Kubika 13 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze bezprzetargowej

załącznik

265/10  07.07.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

266/10  07.07.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi ul. Plac Wolności w Bolesławcu 
267/10 12.07.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: "Zaprojektowanie i budowa drogi dojazdowej do BSAG - łącznika ul. Kościuszki (boczna) i ul. Przemysłowej"
268/10  13.07.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta Bolesławiec 
269/10 13.07.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Bolesławcu - montaż płyt dźwiękochłonnych 
270/10  13.07.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie terenów zieleni w mieście Bolesławiec 
271/10  13.07.2010  przekazania uprawnień Komendantowi Straży Miejskiej w Bolesławcu 
272/10  13.07.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Czerwonych Maków w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

273/10  13.07.2010 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia teleinformatycznego i elektronicznego na potrzeby BOK-MCC w Bolesławcu 

274/10  14.07.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Czerwonych Maków w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

275/10 14.07.2010 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8

276/10  14.07.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Modłowej do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

277/10 14.07.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

278/10  16.07.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 2,5 miesiąca - w drodze bezprzetargowej

załącznik

279/10  21.07.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej 

załącznik

280/10 21.07.2010

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 178/13 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 kwietnia 2013 r.

282/10 23.07.2010 

sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Staszica 11b w Bolesławcu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

załącznik

283/10  23.07.2010 

sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Staszica 9b w Bolesławcu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

załącznik

284/10  26.07.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu do oddania w użytkowanie wieczyste - w drodze bezprzetargowej

załącznik

285/10  26.07.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Kubika w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

286/10  26.07.2010 

przeznaczenia gruntu zabudowanego położonego przy ul. Obrońców Helu 2a w Bolesławcu do sprzedaży wraz z budynkiem gospodarczym - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

287/10  27.07.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Widok 1B w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

288/10  27.07.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Kwiatowej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

289/10  27.07.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 365/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 października 2010 r. oraz zarządzeniem Nr 428/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 listopada 2010 r.

290/10  27.07.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Piaskowej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

291/10 27.07.2010 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w klatce 25A budynku przy ul. Staszica 25, 25A, 25B, 25C w Bolesławcu wraz ze sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem - w związku z przeznaczeniem do sprzedaży tego lokalu w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego
292/10 27.07.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta Bolesławiec
293/10  27.07.2010  wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej Bolesławiec przez firmę Nature&Expedition Wioletta Palińska 
294/10 30.07.2010

zmian w budżecie miasta na 2010 rok 

załączniki: nr 1, nr 2

295/10 04.08.2010 

sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kubika 1 w Bolesławcu - stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

załącznik

296/10  04.08.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia ulicznego osiedla Przylesie w Bolesławcu
297/10  05.08.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie adaptacji akustycznej sali gimnastycznej przy MZS nr 2 w Bolesławcu poprzez montaż płyt dźwiękochłonnych 
298/10  05.08.2010 przyjęcia procedury aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Bolesławiec 
299/10  09.08.2010  nabycia w skład mienia komunalnego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu (obręb nr 0008, Bolesławiec-8)
300/10 11.08.2010 

przejęcia darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 0007, Bolesławiec-7

załącznik

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2010-06-18 13:32:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-24 14:08:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522