☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2010

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 301-350
Nr Data W sprawie
301/10  11.08.2010 

wyrażenia zgody na odpłatne rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego z jednoczesnym nabyciem prawa własności garażu położonego przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu (obręb 0008, Bolesławiec-8)

302/10  11.08.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Granicznej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

303/10  11.08.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik 

zmienione zarządzeniem nr 286/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 sierpnia 2015 r.

304/10  13.08.2010 

zmiany zarządzenia Nr 248/08 Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych w ewidencji księgowej dla budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec

załącznik

305/10  16.08.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Żeromskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

306/10  16.08.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Kosiby w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

307/10 16.08.2010 

przeznaczenia gruntu zabudowanego położonego przy ul. Granicznej w Bolesławcu do sprzedaży wraz z budynkiem gospodarczym - w drodze bezprzetargowej

załącznik

308/10  17.08.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy i przestrzennego modelu 3D miasta Bolesławiec, wraz z modelem pokrycia terenu 
309/10  19.08.2010 

przeznaczenia gruntu położonego u zbiegu ulic B. Chrobrego i pl. Wolności w Bolesławcu do oddania w użyczenie na okres 5 lat

załącznik

zmienione zarządzeniem nr 208/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 9 czerwca 2014 r.

310/10  20.08.2010  obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Leśnej w Bolesławcu przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę usługową - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 
311/10  20.08.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gruntowej ul. Herberta 
313/10  23.08.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

314/10 23.08.2010

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

315/10  23.08.2010 

przeznaczenia do sprzedaży garażu położonego w budynku przy ul. Spokojnej 20 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

316/10  25.08.2010 

przekazania uprawnień dyrektorom miejskich przedszkoli publicznych do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego rozdziału 

utraciło moc zarządzeniem Nr 174/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2011 r.

317/10  30.08.2010 

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2010 roku

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 12a, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20 

318/10 31.08.2010 

zmian w budżecie miasta na 2010 rok

załącznik

319/10  31.08.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: "Adaptacja byłego kina ORZEŁ na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej 
320/10  01.09.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Kościelnej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 4 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

321/10  06.09.2010 

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Komuny Paryskiej 14 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionych na tej nieruchomości budynków - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

322/10  08.09.2010 

zmian w budżecie miasta na 2010 rok

załącznik

323/10  09.09.2010 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dróg bocznych do ulicy Ceramicznej w ramach zadania "Przebudowa ul. Ceramicznej wraz z budową dróg dojazdowych"

324/10  13.09.2010 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Starzyńskiego w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

325/10 13.09.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Piastów w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

326/10  13.09.2010 

przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 9 mieszczącego się w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 9 w Bolesławcu łącznie ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

327/10  13.09.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Piastów w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 4 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

328/10  13.09.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Modłowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

329/10 13.09.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Wesołej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

330/10  15.09.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Mickiewicza w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

331/10  15.09.2010 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik 

332/10  15.09.2010 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Kosiby w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

333/10  15.09.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Żwirki i Wigury w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 4 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

334/10  17.09.2010  obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Śluzowej w Bolesławcu, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowaę mieszkaniową jednorodzinną - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 
335/10  17.09.2010  obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Staszica w Bolesławcu, przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę przemysłową - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
336/10  20.09.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 399/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 5 listopada 2010 r.

337/10 20.09.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - garaży wraz ze sprzedażą gruntu zabudowanego garażami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

338/10  22.09.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 miesiąca - w drodze bezprzetargowej

załącznik

339/10  22.09.2010  obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu, przeznaczonych do sprzedaży pod budowę garaży samochodowych - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 
340/10  22.09.2010 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

341/10  22.09.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Witosa w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

342/10 24.09.2010 

wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok

załączniki: nr 1, nr 2

343/10  24.09.2010 

przekazania wyposażenia i sprzętu medycznego

załącznik

344/10 24.09.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Opitza w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

345/10 24.09.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Polnej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

346/10  24.09.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kosiby w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik

347/10  24.09.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Bobrowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 2 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

348/10  24.09.2010 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych na zapleczu ulic Jesionowej i Sosnowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

349/10  27.09.2010 

zmiany zarządzenia Nr 44/2010 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym

załącznik

uchylono załącznik nr 1 zarządzeniem Nr 141/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 8 maja 2018 r.

350/10  30.09.2010 

zmian w budżecie miasta na 2010 r.

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2010-08-03 10:27:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-24 14:14:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522