☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2010

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 401-450
Nr Data W sprawie
401/10 05.11.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Prusa w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

402/10 05.11.2010

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Daszyńskiego w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na niej pawilonu handlowego - w drodze bezprzetargowej

załącznik

403/10 10.11.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 15.000.000 złotych
404/10 10.11.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Kaszubskiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

405/10  10.11.2010 

obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy al. Wojska Polskiego 6a w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 

406/10 10.11.2010 

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami położonych przy ul. Staszica (obręb-4) i ul. Okrzei (obręb-12) w Bolesławcu

załącznik

407/10 10.11.2010 

przeznaczenia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Obrońców Helu nr 2a w Bolesławcu (obręb nr 0009, Bolesławiec-9) do sprzedaży wraz z budynkiem gospodarczym - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik 

uchylone zarządzeniem Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 lipca 2013 r.

408/10 10.11.2010 

sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - w drodze bezprzetargowej - nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Staszica 9c w Bolesławcu (obręb nr 0004, Bolesławiec-4) - stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

załącznik

409/10 10.11.2010 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 w budynku przy al. Wojska Polskiego 6a w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
410/10 10.11.2010  szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi gminy miejskiej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 
411/10 10.11.2010 

podziału środków finansowych na dofinansowanie opłat za czesne w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3 

412/10 15.11.2010 

projektu uchwały budżetowej miasta na 2011 rok

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16 

413/10  15.11.2010 

projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2011-2021

załączniki: nr 1nr 2, nr 3

414/10  15.11.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Chopina w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

415/10 16.11.2010 

powołania komisji dokonującej wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót dodatkowych przy zadaniu pod nazwą: "Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej"

416/10  16.11.2010 

zmiany zarządzenia Nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec

załącznik 

417/10 16.11.2010

zmiany zarządzenia Nr 244/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

418/10 18.11.2010 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

419/10  18.11.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

420/10  18.11.2010 

przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 11 mieszczącego się w budynku przy ul. Chopina 15 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

421/10  18.11.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Górne Młyny w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

     
423/10 24.11.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynków mieszkalnych 
424/10  25.11.2010 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego oraz iluminacji obiektów zabytkowych w Bolesławcu 

425/10  25.11.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania w czystości obiektów Urzędu Miasta Bolesławiec
     
427/10 25.11.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w trybie bezprzetargowym

załącznik

428/10 25.11.2010 

zmiany zarządzenia Nr 289/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

429/10 25.11.2010 

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na niej pawilonu handlowego - w drodze bezprzetargowej 

załącznik

   

 

431/10 26.11.2010  obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 w budynku przy ul. Kościelnej 9 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 
432/10  29.11.2010  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 przy ul. Jana Pawła II 50d w Bolesławcu 
433/10  29.11.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Akacjowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

434/10 30.11.2010 

zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu (obręb nr 0008, Bolesławiec-8)

załącznik 

435/10  30.11.2010 

zmian w budżecie miasta na 2010 rok

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

Zmienione zarządzeniem Nr 493/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2010 r.

436/10 01.12.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 10 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

437/10 01.12.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Andersa w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

438/10 02.12.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

439/10  02.12.2010 

zmiany zarządzenia Nr 47/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad zarządzania treścią elektronicznych zasobów informacyjnych publikowanych na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec

załącznik

utraciło moc zarządzeniem Nr 412/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 grudnia 2011 r.

440/10  02.12.2010  odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta p. Macieja Małkowskiego 
441/10 03.12.2010 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

załączniki: nr 1, nr 2 

442/10 06.12.2010 

tymczasowego powierzenia Sekretarzowi Miasta Bolesławiec prowadzenia określonych spraw w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec

Z dniem 14 grudnia 2010 r. utraciło moc zarządzeniem Nr 454/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 grudnia 2010 r.

443/10  03.12.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kosiby w Bolesławcu do oddania w użytkowanie wieczyste - w drodze bezprzetargowej

załącznik

444/10  03.12.2010 

przeznaczenia gruntów położonych w obrębie 1, 2 miasta Bolesławiec przy ul. Granicznej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

445/10  03.12.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej 

załącznik

446/10 06.12.2010 

trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego 

447/10  06.12.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - garażu wraz ze sprzedażą gruntu zabudowanego garażem - w trybie bezprzetargowym

załącznik

448/10  06.12.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

449/10  06.12.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Kopernika w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik 

450/10  06.12.2010

określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Bolesławiec 

utraciło moc zarządzeniem nr 10/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 stycznia 2021 r.

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2010-11-24 08:58:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2021-01-18 16:29:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522