☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2010

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 451-496
Nr Data W sprawie
451/10 06.12.2010

powierzenia I Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec prowadzenia określonych spraw w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec 

452/10 06.12.2010

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w trybie bezprzetargowym

załącznik

453/10 06.12.2010 powołania II Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec
454/10 06.12.2010

powierzenia II Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec prowadzenia określonych spraw w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec 

utraciło moc zarządzeniem Nr 538/13 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2013 r.

455/10 06.12.2010

powierzenia Sekretarzowi Miasta Bolesławiec prowadzenia określonych spraw gminy miejskiej Bolesławiec w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec 

455A/10 06.12.2010

utworzenia Gminnego Biura Spisowego (GBS) dla miasta Bolesławiec do wykonania prac spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. na terenie miasta Bolesławiec

zmienione zarządzeniem Nr 496/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 grudnia 2010 r.

456/10  06.12.2010 

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie "zapytania o cenę" na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz tonerów do faxu dla Urzędu Miasta Bolesławiec w 2011 r. 

457/10 09.12.2010

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w trybie bezprzetargowym

załącznik

458/10 09.12.2010 autopoprawek do projektu uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
459/10 10.12.2010 

autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2011-2021

załącznik

460/10 13.12.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w trybie bezprzetargowym

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 71/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 lutego 2013 r.

461/10  13.12.2010 

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Zgorzeleckiej 34 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku mieszkalnego wielolokalowego - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

462/10  13.12.2010 

udzielenia pełnomocnictwa

463/10 13.12.2010 

przeznaczenia gruntów położonych w obrębie 1, 5, 7 miasta Bolesławiec do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

464/10  13.12.2010 

przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 10 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. A. Asnyka 8 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

465/10  13.12.2010 

obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Śluzowej w Bolesławcu, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego 

466/10  13.12.2010 

obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kubika w Bolesławcu, przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę usługową - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 

467/10  13.12.2010 

obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kwiatowej w Bolesławcu, przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo-usługową - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 

468/10  13.12.2010 

obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Granicznej w Bolesławcu, przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo-usługową - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 

469/10  13.12.2010 

obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej położonej przy al. Tysiąclecia w Bolesławcu, przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę usługową - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 

470/10  14.12.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Starzyńskiego w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik

471/10  14.12.2010 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

472/10 14.12.2010 

ustalenia w 2011 roku terminu obchodów dnia miasta pod nazwą "Dni Bolesławca"

utraciło moc zarządzeniem Nr 189/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 3 czerwca 2011 r.

473/10 14.12.2010 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik 

474/10  16.12.2010 

zmian w budżecie miasta na 2010 rok

załącznik 

475/10 16.12.2010

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Górne Młyny w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik

476/10  17.12.2010  powołania Zespołu doradczego 
477/10  17.12.2010 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik 

478/10  20.12.2010  zmiany zarządzenia Nr 48/95 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji 
479/10  20.12.2010 

przeprowadzenia inwentaryzacji 

480/10  21.12.2010  obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 9 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 
481/10 21.12.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kosiby w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik

482/10  21.12.2010 

przekazania nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Bolesławiec, do zarządzania i administrowania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

załącznik

483/10 21.12.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jarzębinowej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik

484/10  22.12.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy pl. Piłsudskiego w Bolesławcu do oddania w użyczenia na okres od 22 grudnia 2010 r. do 31 stycznia 2011 r.

załącznik

485/10  22.12.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

486/10  23.12.2010 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Armii Krajowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

487/10  23.12.2010 

wytycznych dotyczących udostępniania i najmu pomieszczeń w obiektach szkolnych

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

488/10  23.12.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Modłowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

489/10  23.12.2010  zmiany zarządzenia Nr 351/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 1 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Kraszewskiego w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej 
490/10 23.12.2010 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Komuny Paryskiej 14 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionych na tej nieruchomości budynków - w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
491/10  29.12.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łasickiej w Bolesławcu do oddania w użytkowanie wieczyste - w drodze bezprzetargowej

załącznik

492/10  29.12.2010 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kubika w Bolesławcu do oddania w użytkowanie wieczyste - w drodze bezprzetargowej

załącznik

493/10  29.12.2010 

zmiany zarządzenia Nr 435/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

załącznik

493A/10  30.12.2010 

zmian w budżecie miasta na 2010 rok

załącznik

494/10  31.12.2010 

ustalenia: opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu oraz niektórych cen usług świadczonych przez Ośrodek

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

zmienione zarządzeniem Nr 155/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 maja 2011 r.

495/10 31.12.2010

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Kosiby w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

496/10 31.12.2010 zmiany zarządzenia Nr 455A/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego (GBS) dla miasta Bolesławiec do wykonania prac spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. na terenie miasta Bolesławiec

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2010-12-14 07:06:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-24 14:32:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522