☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Czwartek 01.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na VI sesji

 

Rejestr uchwał przyjętych na VI sesji - 30 marca 2011 r.
Numer Data W sprawie
VII/37/11 30.03.2011

uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bolesławiec

załączniki: nr 1, nr 2

utraciła moc uchwałą nr LVI/463/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 12 listopada 2014 r.

VII/38/11 30.03.2011

zmiany uchwały Nr V/26/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Jana Pawła II-Staroszkolna-Piastów w Bolesławcu

załącznik

VII/39/11 30.03.2011

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny-Jezierskiego-Wróblewskiego w Bolesławcu

załącznik

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu nr II SA/Wr 448/11 z dnia 18 stycznia 2012 r.

VII/40/11 30.03.2011 

zmiany uchwały Nr V/25/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlikalizowanego w obrębie ulic: Karola Miarki-Komuny Paryskiej-Garncarska w Bolesławcu

załącznik

VII/41/11  30.03.2011 

określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Bolesławiec 

zmieniona uchwałą Nr XLIII/350/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2013 r.

VII/42/11  30.03.2011  zmiany uchwały Nr XLIII/419/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia górnych opłata ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnanie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec 
VII/43/11  30.03.2011 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2011-2021

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

VII/44/11  30.03.2011  zmiany uchwały Nr LXI/511/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok 
VII/45/11  30.03.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załączniki: nr 1, nr2nr 3, nr 4

VII/46/11  30.03.2011  zmiany uchwały Nr III/9/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec 

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2011-04-04)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-04-04 07:53:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-14 13:39:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 79533