☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Czwartek 01.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2011

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 151-200
Numer Data W sprawie
151/11 29.04.2011 

obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej nr 464 przy ul. Zabobrze w Bolesławcu 

152/11  29.04.2011  obniżenia cen wywoławczych w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych nr 558, nr 559, nr 560 przy ul. Kosiby w Bolesławcu 
153/11  02.05.2011 

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu zabudowanego budynkiem handlowo-usługowym, położonego przy ul. Zgorzeleckiej 2 w Bolesławcu

załącznik

154/11  02.05.2011 

przekazania środka trwałego (na rzecz EnergiaPro S. A. we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze)

załącznik

155/11  02.05.2011 

zmiany zarządzenia Nr 494/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia: opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu oraz niektórych cen usług świadczonych przez Ośrodek

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

156/11 06.05.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej przy ul. Bankowej (obręb-9) - w trybie bezprzetargowym

załącznik

157/11  06.05.2011  powołania Komisji konkursowej "Bolesławiec w kwiatach"
158/11 06.05.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Wąskiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 8 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

159/11 09.05.2011 

obniżenia cen wywoławczych w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1, nr 1A i nr 1B w budynku przy ul. Staszica 45 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkiem 

160/11  09.05.2011 

sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - w drodze bezprzetargowej - nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Done Młyny 34b w Bolesławcu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

załącznik

161/11 10.05.2011 

obniżenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej nr 6 przy ul. Granicznej w Bolesławcu 

162/11  11.05.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Zgorzeleckiej-10-go Marca w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

163/11  11.05.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

164/11  11.05.2011 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jemiołowej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik

165/11  11.05.2011 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Modrzewiowej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik

166/11 11.05.2011 

sprzedaży na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych - w drodze bezprzetargowej - nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wąskiej 1c w Bolesławcu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

załącznik

167/11  11.05.2011 

przeniesienia ustanowionej służebności gruntowej z działki nr 194/20 na działkę nr 561 położonej w obrębie 13 miasta Bolesławiec

załącznik

168/11 19.05.2011  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynków mieszkalnych 
169/11 19.05.2011

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Kościelnej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

170/11 19.05.2011

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1,5 miesiąca - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

171/11 19.05.2011 

obniżenia ceny wywoławczej z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 przy ul. Kościelnej 9 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego

172/11  23.05.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Górne Młyny w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 6 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

173/11 24.05.2011

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami położonych przy ul. Bankowej (obręb-9) i ul. Garncarskiej (obręb-9) - w trybie bezprzetargowm

załącznik

174/11  25.05.2011 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec 

utraciło moc zarządzeniem Nr 120/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2012 r.

175/11 25.05.2011

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mazowieckiej w Bolesławcu do oddania w użykowanie wieczyste - w drodze bezprzetargowej

załącznik

176/11  25.05.2011

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 338/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 października 2011 r.

177/11 25.05.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 5 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

178/11  25.05.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 4,5 miesiąca - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

179/11 25.05.2011 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na uzbrojenie terenów w sieć wodociągową w Bolesławcu - etap VIII, teren w rejonie ul. Piastów 

180/11  30.05.2011  przyznania nagrody rocznej za 2010 rok Pani Ilonie Sucheckiej - Prezesowi Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bolesławcu
181/11  30.05.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy pl. ks. J. Popiełuszki do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

zmienione zarządzeniem Nr 201/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 czerwca 2011 r.

182/11 31.05.2011

obniżenia ceny wywoławczej z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Komuny Paryskiej 14 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionych na tej nieruchomości budynków, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego 

183/11  31.05.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załączniki: nr 1, nr 2

184/11 31.05.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2, nr 2a, nr 2b 

185/11 31.05.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej przy ul. Sądowej (obręb-9) - w trybie bezprzetargowym

załącznik 

zmienione zarządzeniem Nr 251/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 1 sierpnia 2011 r.

186/11  31.05.2011

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Starzyńskiego w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

187/11  03.06.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej przy ul. Polnej (obręb-9) - w trybie bezprzetargowym

załącznik

188/11  03.06.2011  przekazania środka trwałego (na rzecz Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4) 
189/11 03.06.2011 

ustalenia w 2011 r. terminu obchodów dnia miasta pod nazwą "Dni Bolesławca" 

190/11 03.06.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

191/11  03.06.2011 

przeznaczenia gruntu położonego w rejonie ul. Jarzębinowej-Czerwonych Maków w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 2 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

zmieniono zarządzeniem nr 191/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2020 r.

192/11 03.06.2011 zmiany zarządzenia Nr 40/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu - w drodze bezprzetargowej 
193/11  06.06.2011 

określenia regulaminu konkursów na stanowiska dyrektorów: Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 w Bolesławcu, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu, Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 w Bolesławcu 

194/11  08.06.2011  przekazania uprawnień Komendantowi Straży Miejskiej w Bolesławcu 
196/11 10.06.2011  obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Zgorzeleckiej 34 w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego 
197/11  10.06.2011  zmiany zarządzenia Nr 287/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 września 2009 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Chopina w Bolesławcu, na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości przyległej wraz ze sprzedażą części budynku - celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości
198/11  10.06.2011  zmiany zarządzenia Nr 286/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 września 2009 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Chopina w Bolesławcu, na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości przyległej wraz ze sprzedażą części budynku - celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości
199/11  10.06.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Targowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

200/11 13.06.2011  odwołania I Zastępcy Prezydenta Miasta, p. Wiesława Ogrodnika

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2011-04-29)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-04-29 09:19:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-24 12:11:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 79533