☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2011

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 201-250
Numer Data W sprawie
201/11  13.06.2011 

zmiany zarządzenia Nr 181/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przeznaczenia gruntu położonego przy pl. ks. J. Popiełuszki do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej 

202/11  13.06.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

203/11  13.06.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Piastów w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

204/11  13.06.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 8 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1nr 2

205/11  13.06.2011 

przyznania nagrody rocznej za 2010 rok Pani Halinie Majewskiej - Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu

206/11  13.06.2011  przyznania nagrody rocznej za 2010 rok Pani Annie Bober-Tubaj - Dyrektorowi Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
207/11 13.06.2011  przyznania nagrody rocznej za 2010 rok Pani Ewie Lijewskiej-Małachowskiej - Dyrektorowi Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu 
208/11 16.06.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załącznik

209/11  17.06.2011 

przekazania środka trwałego (nakładów poniesionych ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec na termomodernizację budynku Domu Dziennego Pobytu przy ul. Staroszkolnej w wysokości 725.269,65 zł)

210/11  17.06.2011  ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników 
211/11  21.06.2011  powołania Komisji Konkursowych do wyłonienia w drodze konkursu kandydatów na stanowiska dyrektorów: Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 w Bolesławcu, szkoły Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu oraz Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 w Bolesławcu
212/11  22.06.2011 

zmian w budżecie miasta na 2010 rok

załącznik

213/11  22.06.2011  wprowadzenia poprawek do sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2010 rok 
214/11 24.06.2011 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na czasowe przetrzymywanie bezdomnych psów i zapewnienie im opieki do czasu przekazania ich do schroniska lub znalezienia im nowego opiekuna 

215/11  24.06.2011 

zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu 

216/11  24.06.2011 

przyznania nagrody rocznej za 2010 rok Panu Władysławowi Bakalarzowi - Prezesowi Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu 

217/11 27.06.2011

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

218/11  27.06.2011

przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Staszica w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

219/11  28.06.2011 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2011-2021

załącznik

220/11  30.06.2011 

zmiany zarządzenia Nr 176/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bolesławiec 

utraciło moc zarządzeniem Nr 48/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2020 r.

221/11  01.07.2011 

tymczasowego powierzenia Sekretarzowi Miasta Bolesławiec prowadzenia określonych spraw w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 291/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 września 2020 r.

222/11  01.07.2011 

wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej Bolesławiec przez ORNET Sp. z o. o.

223/11  01.07.2011 

przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 10 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Asnyka 8 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

224/11 01.07.2011 

obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul. Piaskowej 7 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego

225/11  01.07.2011 

obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 557/3 przy ul. Kosiby w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego

226/11  01.07.2011 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie materiałów dydaktycznych i biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu "Mam szansę - podaj mi rękę PO KL 09.01.02-02-127/10 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

227/11  01.07.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

228/11 04.07.2011 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Kosiby w Bolesławcu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku nr 9 przy ul. Kosiby nr 11 

załączniki:nr 1,nr 2

229/11  04.07.2011 

przekazania środka trwałego (nakłady poniesione ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec na "Termomodernizację Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bolesławcu" na rzecz Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 6)

230/11  04.07.2011  przekazania środka trwałego (nakłady poniesione ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec na "Termomodernizację Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Bolesławcu" na rzecz Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3)
231/11  04.07.2011  przekazania środka trwałego (nakłady poniesione ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec na "Termomodernizację Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Bolesławcu" na rzecz Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 1)
232/11  06.07.2011

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

233/11  08.07.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Polnej-Głowackiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres od 04.07.2011 r. do 15.10.2012 r. - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

234/11  11.07.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Łasickiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

235/11 11.07.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

zmieniono zarządzeniem Nr 354/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2012 r.

236/11 11.07.2011 

obniżenia cen wywoławczych z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych nr 558, nr 560 przy ul. Kosiby w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego

załączniki: nr 1nr 2

237/11  11.07.2011  zmiany zarządzenia Nr 87/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym 
238/11  11.07.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Dzieci Wrześni w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

239/11  11.07.2011 

obniżenia ceny wywoławczej z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 412 przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

240/11  18.07.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

241/11 19.07.2011 

obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej przy ul. Ceramicznej 15 w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 

242/11  21.07.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej przy ul. Bankowej (obręb 9) - w trybie bezprzetargowym

załącznik

243/11  21.07.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załącznik

244/11  25.07.2011 postepowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Urzędzie Miasta Bolesławiec
245/11  29.07.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy Placu Pokoju w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1nr 2

246/11  29.07.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - garażu nr 3 położonego w budynku garażowym dwukondygnacyjnym przy ul. Garncarskiej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 1/2 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym dwukondygnacyjnym - w trybie bezprzetargowym

załącznik

247/11 29.07.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Ciesielskiej i ul. Staszica w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

248/11  29.07.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

249/11  01.08.2011  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Podwyższenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000,00 zł"
250/11 01.08.2011  obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1B mieszczącego się w budynku przy ul. Staszica 45 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem, w związku z przeznaczeniem do sprzedaży tego lokalu - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2011-06-08)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-06-08 12:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-24 12:16:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522