☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 25.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XIII sesji

 

Rejestr uchwał przyjętych na XIII sesji - 31 sierpnia 2011 r.
Numer Data W sprawie
XIII/80/11 31.08.2011 wystąpienia z Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych
XIII/81/11 31.08.2011 dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku
XIII/82/11 31.08.2011

taryfy opłat za usługi przewozowe osób w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Bolesławiec

załącznik

unieważniona we fragmencie rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.741.2011.MW2 z dnia 6 października 2011 r.

zmieniona uchwałą Nr XLI/341/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 sierpnia 2013 r. oraz uchwałą Nr L/416/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2014 r.

XIII/83/11 31.08.2011 utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
XIII/84/11 31.08.2011

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: II Armii Wojska Polskiego-Zabobrze w Bolesławcu

załączniki: nr 1, nr 2

XIII/85/11 31.08.2011

zmiany uchwały Nr VI/31/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

zmieniona uchwałą Nr XIV/166/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r.

XIII/86/11 31.08.2011

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku Nr 1/3 przy ul. Narutowicza w Bolesławcu

XIII/87/11 31.08.2011

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

XIII/88/11 31.08.2011 zmiany uchwały Nr XII/77/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w miejskich przedszkolach publicznych w Bolesławcu w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć
XIII/89/11 31.08.2011

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2011-2021

załączniki: nr 1, nr 2

XIII/90/11 31.08.2011

utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu

załącznik

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2011-09-05)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-09-05 09:18:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-14 13:34:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522