☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 26.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2011

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 301-350
Numer Data W sprawie
301/11 21.09.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w rejonie ulic: Jesionowej i Morelowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

302/11  21.09.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

303/11  21.09.2011  częściowego zniesienia prawa współwłasności budynku i współużytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu, związanych z własnością lokali oraz zmiany wysokości udziałów związanych z własnością lokali 
304/11  23.09.2011 

wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

załączniki: nr 1, nr 2

305/11  23.09.2011 

zmiany zarządzenia Nr 103/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: "Adaptacja byłego kina ORZEŁ na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej"

306/11  23.09.2011 

zmiany zarządzenia Nr 102/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: "Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej"

307/11  23.09.2011 

określenia zakresu materiałów planistycznych do przygotowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bolesławiec na lata 2012-2022

załączniki: nr 1nr 2

308/11  28.09.2011 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu"

309/11  28.09.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym

załącznik

zmienione zarządzeniem nr 470/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2014 r.

310/11  29.09.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załączniki: nr 1, nr 2 

311/11  29.09.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2, nr 2a, nr 2b 

312/11  29.09.2011 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2011-2021

załącznik

312a/11 29.09.2011 zmiany zarządzenia Nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec
313/11  29.09.2011 

przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalno-gospodarczym i budynkiem gospodarczym, położonego przy ul. Bobrowej 1a w Bolesławcu

załączniki: nr 1, nr 2

314/11  29.09.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 4 dni - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2 

315/11 29.09.2011 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Pełnienie funkcji menedżera projektu pn.: BE FAIR - INTERNET JAKO DOBRO WSPÓLNE"

316/11  29.09.2011 

przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul. Kutuzowa 10 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

317/11  03.10.2011 

powołania Rady Sportu w Gminie Miejskiej Bolesławiec

załączniki: nr 1, nr 2

zmienione zarządzeniem nr 15/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 20 stycznia 2015 r. 

318/11  03.10.2011 

oddania do nieodpłatnego korzystania ze słupów i tablic ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec

załącznik

Zmienione zarządzeniem Nr 373/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 listopada 2011 r.

319/11  03.10.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Brzozowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

320/11  03.10.2011  obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej przy ul. Ceramicznej 15 w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego 
321/11  07.10.2011  wykwaterowania do lokali zamiennych lokatorów z budynku położonego przy ul. Pomorska 1, ul. Hutnicza 8, ul. Hutnicza 9, ul. Hutnicza 13 w Bolesławcu, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, przeznaczonych do sprzedaży 
322/11  07.10.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załącznik

323/11  07.10.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 11 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

324/11  07.10.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 10 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

325/11 07.10.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 10 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

326/11  07.10.2011 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Starzyńskiego w Bolesławcu"

327/11  13.10.2011 

zatwierdzenia Regulaminu zasad korzystania z usług świadczonych przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bolesławcu 

328/11  14.10.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Śluzowej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

329/11 14.10.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Górne Młyny w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

330/11  14.10.2011 powołania Kapituły piątej edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną w latach akademickich 2009/2010 i 2010/2011 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami
331/11  17.10.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Starzyńskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

332/11  17.10.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Meissnera w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

333/11 17.10.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

334/11  17.10.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, położonych przy ul. Bankowej w Bolesławcu (obręb 9) - w trybie bezprzetargowym

załącznik

335/11  17.10.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców- nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Bolesławcu (obręb 9) - w trybie bezprzetargowym

załącznik

336/11  19.10.2011 

przekazania uprawnień kierownikowi jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec 

utraciło moc zarządzeniem Nr 120/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2012 r.

337/11  19.10.2011 

obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 10 mieszczącego się w budynku przy ul. Asnyka 8 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem, w związku z przeznaczeniem do sprzedaży tego lokalu - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 

338/11  19.10.2011 

zmiany zarządzenia Nr 176/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym 

339/11  19.10.2011 

powołania Komisji projektu Inwestycyjnego celem weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: "Remont i renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Bolesławcu"

340/11  19.10.2011 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozwój Transgranicznej Turystyki Rowerowej na Pograniczu Polsko-Niemieckim" (Budowa ścieżek rowerowych w Bolesławcu)

341/11 19.10.2011 

przekazania uprawnień kierownikowi jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec 

utraciło moc zarządzeniem Nr 120/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2012 r.

342/11 28.10.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załączniki: nr 1, nr 2

343/11 28.10.2011 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

załącznik

344/11 28.10.2011  zmiany zarządzenia Nr 38/97 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej
345/11  28.10.2011 

zmiany zarządzenia Nr 62/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zakładowego planu kont oraz wykazu ksiąg rachunkowych stosowanych w ewidencji księgowej dla budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec 

załączniki: nr 1, nr 2

346/11  28.10.2011  zmiany zarządzenia Nr 246/08 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad i przepisów regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Bolesławiec 
347/11  28.10.2011 

zasad rachunkowości oraz ewidencji podatków i opłat w Gminie Miejskiej Bolesławiec 

załącznik

utraciło moc zarządzeniem Nr 312/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 sierpnia 2012 r.

348/11  28.10.2011 

zmiany zarządzenia Nr 73/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta Bolesławiec

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

349/11  28.10.2011 

zmiany zarządzenia Nr 110/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Bolesławiec 

załącznik

350/11 28.10.2011  zmiany zarządzenia Nr 396/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu usług publicznych świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Bolesławcu

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2011-09-15)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-09-15 12:28:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-24 12:58:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522