☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XIV sesji

 

Rejestr uchwał przyjętych na XIV sesji - 28 września 2011 r.
Numer Data W sprawie
XIV/91/11  28.09.2011 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy St. Starzyńskiego w Bolesławcu

załączniki: nr 1, nr 2

XIV/92/11 28.09.2011 

nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec

załącznik

XIV/93/11 28.09.2011 

zmiany uchwały nr XXXVI/301/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Bolesławiec na lata 2007-2013

załącznik

XIV/94/11  28.09.2011  nadania honorowego obywatelstwa miasta Bolesławiec Panu Bronisławowi Wolaninowi 
XIV/95/11  28.09.2011 

udzielenia pożyczki Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o. o. w Bolesławcu 

zmieniona uchwałą Nr XVII/139/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz uchwałą Nr XXXI/254/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012 r.

XIV/96/11  28.09.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 r.

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 

XIV/97/11  28.09.2011 

powołania doraźnej Komisji Rady Miasta ds. zbadania wniosku Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o. o. z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Bolesławiec na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Eugeniuszem Jabłońskim - pracownikiem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o. o.

XIV/98/11  28.09.2011 

powołania Zespołu Rady Miasta Bolesławiec ds. wyborów ławników 

XIV/99/11  28.09.2011 

zmiany uchwały nr IX/53/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu

załącznik

XIV/100/11  28.09.2011 

dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku 

XIV/101/11  28.09.2011 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2011-2021

załączniki: nr 1, nr 2

XIV/102/11 28.09.2011 zmiany uchwały nr IX/57/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu
XIV/103/11 28.09.2011 wyrażenia zgody przez Radę Miasta Bolesławiec na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Eugeniuszem Jabłońskim - pracownikiem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o. o.

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2011-05-10)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-10-05 09:46:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-14 13:33:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522