☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XV sesji

 

Rejestr uchwał przyjętych na XV sesji - 26 października 2011 r.
Numer Data W sprawie
XV/104/11 26.10.2011

w sprawie ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta oraz określenia trybu i zasad ich przyznawania

załącznik

XV/105/11 26.10.2011

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

XV/106/11 26.10.2011

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2011-2021

załączniki: nr 1, nr 2

XV/107/11 26.10.2011

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

zmieniona uchwałą nr XVI/124/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 listopada 2011 r.

XV/108/11 26.10.2011

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/261/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagradzania za inkaso

załącznik

XV/109/11 26.10.2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

utraciła moc z dniem 1 stycznia 2013 r. uchwałą nr XXVIII/205/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2012 r.

XV/110/11 26.10.2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

zmieniona uchwałą nr XVI/122/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 listopada 2011 r.

uchylona uchwałą nr XXIX/212/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2012 r.

XV/111/11 26.10.2011

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Bolesławiec

XV/112/11 26.10.2011

w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015

załączniki: nr 1, nr 2

XV/113/11 26.10.2011 w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2011-11-02)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-11-02 13:31:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-14 13:31:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522