☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2011

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 351-400
Numer Data W sprawie
351/11 28.10.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym

załącznik

352/11 28.10.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 2 dni - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

353/11  02.11.2011 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Jaśminowej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załączniki: nr 1, nr 2

354/11  02.11.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Czerwonych Maków w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załączniki: nr 1, nr 2

355/11  02.11.2011 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Starzyńskiego w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załączniki: nr 1, nr 2

uchylone zarządzeniem Nr 469/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 grudnia 2012 r.

356/11  02.11.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2, nr 2a, nr 2b, nr 2c 

357/11  02.11.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Małachowskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 2 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1nr 2

358/11  02.11.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

359/11  02.11.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

zmienione zarządzeniem nr 467/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2014 r.

360/11  02.11.2011 

zmiany zarządzenia Nr 291/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 22 września 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym 

361/11  02.11.2011 

zmiany zarządzenia Nr 252/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

362/11  02.11.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Piastów w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załączniki: nr 1, nr 2

363/11  07.11.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w rejonie ulic Ptasiej i Widok w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2, nr 2a

364/11  14.11.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2, nr 2a, nr 2b 

365/11 14.11.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy pl. ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 miesiąca - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

366/11  14.11.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załączniki: nr 1, nr 2nr 3

367/11  14.11.2011 

projektu uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12nr 13, nr 14, nr 15, nr 16 

368/11  14.11.2011 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2022

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

369/11 14.11.2011 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Bolesławiec w latach 2012-2014"

370/11  14.11.2011 

przeznaczenia gruntów położonych w obrębie - 1, 5, 7 miasta Bolesławiec do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2 

371/11  14.11.2011 

oddania do nieodpłatnego korzystania z dziesięciu słupów i jednej tablicy ogłoszeniowej, zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec

załącznik

372/11  15.11.2011

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Pełnienie funkcji koordynatora projektu KOBIETA SUKCESU TO JA!" 

373/11  17.11.2011 

zmiany zarządzenia Nr 318/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 3 października 2011 r. w sprawie oddania do nieodpłatnego korzystania ze słupów i tablic ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 

374/11  18.11.2011 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę mebli i wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu"

375/11  18.11.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Prusa w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 8 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1nr 2

376/11  18.11.2011 

przeznaczenia gruntu położonego w rejonie ul. Ceramicznej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

377/11  18.11.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Krótkiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

378/11  21.11.2011 

nieodpłatnego przekazania mebli biurowych

załączniki: nr 1, nr 2

379/11  23.11.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

380/11  23.11.2011 

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Komuny Paryskiej 4 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku handlowo-usługowego - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

381/11  23.11.2011 

sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dolne Młyny 34 w Bolesławcu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

załączniki: nr 1, nr 2

382/11  23.11.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Boleslawcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2, nr 2a 

383/11  24.11.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

384/11  24.11.2011 

obniżenia cen wywoławczych z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych nr 1166, nr 1167, nr 1168, nr 1169 przy ul. Jaśminowej w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

385/11  28.11.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Mickiewicza w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

386/11 28.11.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Kosiby w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załączniki: nr 1, nr 2

387/11  28.11.2011 

obniżenia cen wywoławczych z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych nr 1170, nr 1171, nr 1172, nr 1173, nr 1174 przy ul. Jaśminowej w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

388/11  28.11.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Widok w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załączniki: nr 1, nr 2

389/11  28.11.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy  ul. Narcyzów w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1nr 2

390/11  28.11.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Kosiby w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

391/11  28.11.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Szarotek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1nr 2

392/11  28.11.2011

przeznaczenia gruntu położonego w obrębie-9 miasta Bolesławiec do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

393/11  30.11.2011 

podziału środków finansowych na dofinansowanie opłat za czesne w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

394/11  30.11.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załączniki: nr 1, nr 2

395/11 30.11.2011 

przekazania środków trwałych Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury-Międzynarodowemu Centrum Ceramiki w Bolesławcu w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku

396/11  30.11.2011  powołania zespołu powypadkowego 
397/11  30.11.2011 

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu

załączniki: nr 1, nr 2

utraciło moc zarządzeniem nr 20/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 stycznia 2015 r.

398/11  05.12.2011 

autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2012 rok

załącznik

399/11  05.12.2011  powołania Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego celem weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu"
400/11  05.12.2011 

autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2021

załączniki: nr 1, nr 2

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2011-11-07)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-11-07 14:00:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-24 13:05:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522