2009 rok

 

Rejestr aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Bolesławiec - 2009 r.
Tytuł aktu Data i miejsce publikacji Wejście w życie Uwagi
Uchwała nr XLVI/383/09 Rady Miasta Bolesławiec z 22.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2010 14.04.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.68.1079  01.01.2010  
Uchwała nr XLVI/387/09 Rady Miasta Bolesławiec z 22.12.2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2010-2014 27.01.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.15.223 11.02.2010 

zm.uchw. XXVIII/206/12

XXXI/251/12, XLIV/358/13

Uchwała nr XLV/374/09 Rady Miasta Bolesławiec z 25.11.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec  12.01.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.5.97  12.02.2010 

NK.II.0915-19/60/09 23.12.2009 

Uchwała nr XLV/370/09 Rady Miasta Bolesławiec z 25.11.2009 r. w sprawie: zmiany nazwy i nadania statutu Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury-Międzynarodowemu Centrum Ceramiki w Bolesławcu 23.12.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.221.4237  07.01.2010   
Uchwała nr XLV/382/09 Rady Miasta Bolesławiec z 25.11.2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec 17.12.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.217.4171  01.01.2010   
Uchwała nr XLIV/363/09 Rady Miasta Bolesławiec z 28.10.2009 r. w sprawie ustanowienia nagród kulturalnych, naukowych, sportowych i honorowych Prezydenta Miasta Bolesławiec oraz zasad i trybu ich przyznawania  17.12.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.217.4169  01.01.2010 

NK.II.0911-19/531/09 z 03.12.2009

utraciła moc uchwałą XV/104/11 z 26.10.2011

Uchwała nr XLIV/367/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.10.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec  17.12.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.217.4170  17.01.2010   
Uchwała nr XLV/380/09 Rady Miasta Bolesławiec z 25.11.2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/214/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu  15.12.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.215.4100  30.12.2009 

z mocą od 01.01.2010

utraciła moc uchwałą XII/77/11 z 28.07.2011 

Uchwała nr XLV/375/09 Rady Miasta Bolesławiec z 25.11.2009 r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 15.12.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.215.4099  01.01.2010   
Uchwała nr XLIV/368/09 Rady Miasta Bolesławiec z 28.10.2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 18.11.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.197.3475  03.12.2009 

z mocą od 01.01.2010

utraciła moc uchwałą XV/109/11 z 26.10.2011 

Uchwała nr XLIV/369/09 Rady Miasta Bolesławiec z 28.10.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  18.11.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.197.3476  03.12.2009 

z mocą od 01.01.2010

utraciła moc uchwałą XV/110/11 z 26.10.2011

Uchwała nr XLII/351/09 Rady Miasta Bolesławiec z 26.08.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec 22.10.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.180.3228 22.11.2009  
Uchwała nr XLII/349/09 Rady Miasta Bolesławiec z 26.08.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Widok-Ceramiczna w Bolesławcu 20.10.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.178.3208 20.11.2009  
Uchwała nr XLII/350/09 Rady Miasta Bolesławiec z 26.08.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec 20.10.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.178.3209 20.11.2009   
Uchwała nr XLIII/356/09 Rady Miasta Bolesławiec z 30.09.2009 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej na terenie miasta Bolesławiec  16.10.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.176.3180  31.10.2009  z mocą od 01.01.2010
Uchwała nr XLIII/357/09 Rady Miasta Bolesławiec z 30.09.2009 r. w sprawie pozbawienia części ulicy kategorii drogi gminnej na terenie miasta Bolesławiec   16.10.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.176.3181  31.10.2009   
Uchwała nr XLII/352/09 Rady Miasta Bolesławiec z 26.08.2009 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Bolesławiec  16.09.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.154.2930  01.10.2009  zmieniona uchwałą XLI/342/2013 z 28.08.2013
Uchwała nr XLI/341/09 Rady Miasta Bolesławiec z 24.06.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec 17.08.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.133.2707 17.09.2009 

 

Uchwała nr XLI/342/09 Rady Miasta Bolesławiec z 24.06.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec 17.08.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.133.2708 17.09.2009   
Uchwała nr XLI/335/09 Rady Miasta Bolesławiec z 24.06.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów rekreacyjnych i sportowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec 20.07.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.119.2477  04.08.2009 

NK-II.0911-19/383/09 z 10.07.2009

Uchwała nr XLI/344/09 Rady Miasta Bolesławiec z 24.06.2009 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawki opłaty od posiadania psów  10.07.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.115.2376  25.07.2009  utraciła moc uchwałą XIV/183/2015 z 28.10.2015
Uchwała nr XXXIX/325/09 Rady Miasta Bolesławiec z 29.04.2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec  21.05.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.90.1918  05.06.2009   
Uchwała nr XXXIX/320/09 Rady Miasta Bolesławiec z 29.04.2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/276/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  21.05.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.90.1917  05.06.2009  z mocą od 30.03.2009
Uchwała nr XL/328/09 Rady Miasta Bolesławiec z 27.05.2009 r. o zmianie uchwały nr XLI/327/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta miejc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu 01.07.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.109.2243 16.07.2009  
Uchwała nr XL/327/09 Rady Miasta Bolesławiec z 27.05.2009 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Bolesławiec 24.06.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.107.2195 09.07.2009  
Uchwała nr XXXVIII/315/09 Rady Miasta Bolesławiec z 31.03.2009 r. w sprawie zasad udzielania stypeniów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 07.05.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.81.709  22.05.2009  z mocą od 01.01.2009 
Uchwała nr XXXVI/304/09 Rady Miasta Bolesławiec z 25.02.2009 r. w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec 08.04.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.61.1244  23.04.2009 

z mocą od 01.01.2009

NK-II.0911-19/193/09 z 27.03.2009

Uchwała nr XXXVI/305/09 Rady Miasta Bolesławiec z 25.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/214/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu 17.03.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.45.914 01.04.2009

z mocą od 01.01.2009

utraciła moc uchwałą XII/77/11 z 28.07.2011

 

Wytworzył:
Sylwia Chruszcz
(2011-11-15)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-12-09 13:21:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-19 13:21:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki