2008 rok

 

Rejestr aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Bolesławiec - 2008 r.
Tytuł aktu Data i miejsce publikacji Data wejścia w życie Uwagi
Uchwała nr XXXIII/290/08 Rady Miasta Bolesławiec z 17.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 28.04.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.74.1628 01.01.2009   
Uchwała nr XXXIII/282/08 Rady Miasta Bolesławiec z 17.12.2008 r. w sprawie zasad zbywania garaży komunalnych 03.02.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.14.405  18.02.2009  rozstrzygnięcie NK-II.0911-7/46/09 z 23.01.2009 

Uchwała nr XXXIII/286/08 Rady Miasta Bolesławiec z 17.12.2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec

zmieniona uchwałą nr XLIV/359/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 listopada 2013 r.

30.01.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.12.291 14.02.2009  rozstrzygnięcie NK-II.0911-19/37/09 z 21.01.2009
Uchwała nr XXXIII/281/08 Rady Miasta Bolesławiec z 17.12.2008 r. w sprawie pozbawienia części ulicy kategorii drogi gminnej na terenie miasta Bolesławiec  14.01.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.7.131  29.01.2009   
Uchwała nr XXXIII/280/08 Rady Miasta Bolesławiec z 17.12.2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicyna terenie miasta Bolesławiec 14.01.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.7.130  29.01.2009   
Uchwała nr XXXI/277/08 Rady Miasta Bolesławiec z 26.11.2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/24/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z 11.12.2002 r. w sprawie statutu miasta Bolesławiec 09.01.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.2.38  24.01.2009  utraciła moc uchwałą Nr XXIX/215/12 z 31.10.2012
Uchwała nr XXXI/268/08 Rady Miasta Bolesławiec z 26.11.2008 r. w sprawie pozbawienia części ulicy kategorii drogi gminnej na terenie miasta Bolesławiec 09.01.2009 Dz. Urz. Woj. 2009.2.37  24.01.2009   

 

Wytworzył:
Sylwia Chruszcz
(2011-11-15)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-12-09 13:22:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-19 13:08:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki