☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2011

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 401-439
Numer Data W sprawie
401/11 06.12.2011 

sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Niepodległości 32 w Bolesławcu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

załącznik

402/11  06.12.2011 

przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jarzębinowej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej

załącznik

403/11  06.12.2011 

wytycznych dotyczących udostępnienia i najmu pomieszczeń w miejskich przedszkolach publicznych

załączniki: nr 1, nr 2

404/11  06.12.2011 

przeznaczenia grunów niezabudowanych położonych przy ul. Widok w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załączniki: nr 1, nr 2

405/11  06.12.2011 

obniżenia ceny wywoławczej I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 206 przy ul. Modrzewiowej 20 w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

406/11 08.12.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

407/11  08.12.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Targowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

408/11  08.12.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2, nr 2a, nr 2b, nr 2c 

409/11  13.12.2011  zmiany zarządzenia Nr 130/08 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu 
410/11  13.12.2011 

przeprowadzenia inwentaryzacji 

411/11  13.12.2011  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie "zapytania o cenę" na jednorazową dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz tonerów do faxu dla Urzędu Miasta Bolesławiec w 2012 roku - pierwsze postępowanie 
412/11 15.12.2011 

zasad zarządzania treścią elektronicznych zasobów informacyjnych publikowanych na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 88/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 lutego 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 260/14 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 lipca 2014 r.

utraciło moc zarządzeniem nr 214/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 czerwca 2016 r.

413/11 15.12.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załączniki: nr 1, nr 2

414/11  15.12.2011 

zmiany zarządzenia Nr 363/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zarządzania ryzykiem

załącznik

415/11  16.12.2011 

obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej przy ul. Zygmunta Augusta w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego

416/11  16.12.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

417/11  16.12.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w rejonie ulic: Kosiby i Zielonej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2 

418/11  20.12.2011 

zmiany zarządzenia Nr 73/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta Bolesławiec, zmienionego zarządzeniem Nr 348/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2011 r.

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3

419/11  22.12.2011 

wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości

załącznik

420/11  22.12.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

421/11 27.12.2011  przekazania środka trwałego 
422/11 27.12.2011 

przekazania środka trwałego

423/11  27.12.2011 

wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Miejskiej Bolesławiec przez Zakład Energetyki Cieplnej w Bolesławcu Sp. z o.o.

424/11 27.12.2011 

przeznaczenia gruntów położonych w obrębie - 1, 3, 7 miasta Bolesławiec do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

425/11  27.12.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Prusa w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

426/11  27.12.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej przy ul. Wąskiej (obręb 9) w Bolesławcu - w trybie bezprzetargowym

załącznik

427/11  27.12.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu użytkowego nr 9 przy ul. Asnyka 17 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze bezprzetargowej

załącznik

428/11  27.12.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

429/11 27.12.2011

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załącznik

430/11 29.12.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok 

431/11  29.12.2011  umorzenia wierzytelności z tytułu odsetek od należności za dostawę energii cieplnej za lokal użytkowy przy ul. Tysiąclecia 32D, na podstawie wniosku złożonego przez dłużnika z dnia 5 grudnia 2011 r. 
432/11  29.12.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Małachowskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

433/11  29.12.2011 

przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu mieszkaniowego nr 4 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 23 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

434/11  29.12.2011 

przejęcia środka trwałego

załącznik

435/11  29.12.2011 

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych we wsi Dobra oraz przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2, nr 2a 

436/11  29.12.2011 

w sprawie przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załączniki: nr 1, nr 2

437/11  29.12.2011 

przeniesienia własności nieruchomości lokali użytkowych nr 2 i nr 4 mieszczących się w budynku przy Al. Wojska Polskiego 6a wraz z ułamkową częścią gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze bezprzetargowej

załącznik

438/11  29.12.2011 

przejęcia środka trwałego

załączniki: nr 1, nr 2

439/11  30.12.2011 

ustalenia: opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu oraz niektórych cen usług świadczonych przez Ośrodek

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8

zmienione zarządzeniem Nr 207/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2012 r.

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2011-12-12)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-12-12 13:53:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-24 13:10:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522