Karty informacyjne

01/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa Małej Elektrowni Wodnej w Bolesławcu na rz. Bóbr k/ul. Gdańskiej na terenie działek nr 8/2, 511, 10, obręb 8 miasta Bolesławiec,

02/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa Małej Elektrowni Wodnej w Bolesławcu na rz. Bóbr k/wiaduktu PKP” na terenie działek nr 65, 603, 345, 64/3, 160, obręb 3 miasta Bolesławiec

03/2012 Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa Małej Elektrowni Wodnej w Bolesławcu na rz. Bóbr k/ul. Gdańskiej na terenie działek nr 8/2, 511, 10, obręb 8 miasta Bolesławiec,

04/2012 Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa Małej Elektrowni Wodnej w Bolesławcu na rz. Bóbr k/wiaduktu PKP” na terenie działek nr 65, 603, 345, 64/3, 160, obręb 3 miasta Bolesławiec,

05/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Zbieranie i odzysk złomu metali kolorowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ul. Buczka 1B, 59-700 Bolesławiec.”

06/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Poszerzenie granic eksploatacji złoża „Bolesławice – Pole II” na działkach o numerach ewidencyjnych 145 i 16 obręb V Bolesławiec”,

07/2012 Postanowienie w sprawie ustalenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Zbieranie i odzysk złomu metali kolorowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ul. Buczka 1B, 59-700 Bolesławiec” oraz o zawieszeniu postępowania do czasu dostarczenia raportu,

08/P/2012 Postanowienie w sprawie podjęcia z urzędu, zawieszonego postaniem z dnia 23 lipca 2012 r. nr 51/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec, postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Zbieranie i odzysk złomu metali kolorowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ul. Buczka 1B, 59-700 Bolesławiec”, w ramach którego przeprowadzone zostanie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia,

09/W/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w jednostce kogeneracyjnej o mocy około 2 MWe i około 2 MWt, z silnikiem gazowym w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu przy ul. K.I.Gałczyńskiego 51,

10/W/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa budynku warsztatu samochodowego z trzema stanowiskami naprawczymi” na terenie działki nr 550, obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. Ekonomicznej,

11/P/2012 Postanowienie ustalające, iż dla przedsięwzięcia „Budowa budynku warsztatu samochodowego z trzema stanowiskami naprawczymi” na terenie działki nr 550, obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. Ekonomicznej nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko,

12/D/2012 Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia „Budowa budynku warsztatu samochodowego z trzema stanowiskami naprawczymi” na terenie działki nr 550, obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. Ekonomicznej,

13/D/2012 Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia „Zbieranie i odzysk złomu metali kolorowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ul. Buczka 1B, 59-700 Bolesławiec”,

14/W/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci „ORANGE” Dz. nr 509/2 ul. Spacerowa 2, 59-700 Bolesławiec,

15/W/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Skup złomu metali kolorowych” – na działce nr 226/23 przy al. Tysiąclecia 48 A,

16/W/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa miasteczka ruchu drogowego” na działce nr 479, obręb 9 miasta Bolesławiec , przy ul. Bielskiej 5.

17/P/2012 Postanowienie ustalające, iż dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w jednostce kogeneracyjnej o mocy około 2 MWe i około 2 MWt, z silnikiem gazowym w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu przy ul. K.I.Gałczyńskiego 51 nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko,

18/P/2012 Postanowienie ustalające, iż dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci „ORANGE” Dz. nr 509/2 ul. Spacerowa 2, 59-700 Bolesławiec nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko,

19/D/2012 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci „ORANGE” Dz. nr 509/2 ul. Spacerowa 2, 59-700 Bolesławiec,

20/P/2012 Postanowienie ustalające, iż dla przedsięwzięcia „Budowa miasteczka ruchu drogowego” na działce nr 479, obręb 9 miasta Bolesławiec, przy ul. Bielskiej 5 nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

21/P/2012 Postanowienie ustalające, iż dla przedsięwzięcia „Poszerzenie granic eksploatacji złoża „Bolesławice – Pole II” na działkach o numerach ewidencyjnych 145 i 16 obręb V Bolesławiec” nie jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

22/D/2012 Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia „Budowa instalacji do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła
w jednostce kogeneracyjnej o mocy około 2 MWe i około 2 MWt, z silnikiem gazowym w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu przy ul. K.I.Gałczyńskiego 51

23/D/2012 Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia „Poszerzenie granic eksploatacji złoża „Bolesławice – Pole II” na działkach o numerach ewidencyjnych 145 i 16 obręb V Bolesławiec”,

24/2012 Postanowienie ustalające iż dla przedsięwzięcia „Skup złomu metali kolorowych” – na działce nr 226/23 przy al. Tysiąclecia 48 A wymagane jest przeprowadzenie oceny oddzialywania na środowisko,

25/2012 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa miasteczka ruchu drogowego” na działce nr 479, obręb 9 miasta Bolesławiec , przy ul. Bielskiej 5,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jolanta Wójcik
(2011-12-27)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-12-27 13:32:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójcik Jolanta
(2013-01-31 12:09:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki