☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 26.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2013

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 1-50
Nr Data W sprawie Typ pliku
1/12 07.01.2013 powołania stałego składu Komisji Przetargowej pdf
2/13 08.01.2013

powołania Zespołu do Spraw Mieszkaniowych

zmienione zarządzeniem Nr 132/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 marca 2013 r.

utraciło moc zarządzeniem Nr 8/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 stycznia 2015 r.

pdf
3/12 08.01.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu w obrębie ulic: Majora "Hubala"-Orląt Lwowskich do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
4/13 08.01.2013 przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławcu przy ul. Narutowicza do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku nr 27 przy ul. Narutowicza pdf
5/13 08.01.2013 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 165/2 przy ul. Generała Józefa Bema w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
6/13 08.01.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Ceramicznej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
7/13 08.01.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu przy ul. Jagiellonów do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
8/13 08.01.2013 przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bolesławcu przy ul. Warszawskiej do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
9/13 08.01.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
10/13 09.01.2013 planu finansowego budżetu miasta na 2013 rok pdf
11/13 10.01.2013 zmiany zarządzenia Nr 133/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wewnętrznego udzielania zamówień publicznych przez Wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
12/13 10.01.2013 rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu, odsetek od tych wierzytelności oraz kosztów sądowych - dłużnika lokalu mieszkalnego w Bolesławcu przy ul. Wróblewskiego 6B/7 pdf
13/13 10.01.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Asnyka do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
14/13 10.01.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
15/13 14.01.2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego z zakresu sportu, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2013 roku pdf
16/13 14.01.2013 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na jednorazową dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz tonerów do faxu dla Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
17/13 14.01.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
18/13 14.01.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
19/13 15.01.2013 planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 r. pdf
20/13 15.01.2013 planu finansowego Urzędu Miasta Bolesławiec na 2013 r. pdf
21/13 16.01.2013 zmiany zarządzenia Nr 312/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości pdf
22/13 16.01.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Jeleniogórskiej do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
23/13 16.01.2013 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Kubika 19 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku garażowego - w drodze przetargu ustnego ograniczonego pdf
24/13 16.01.2013 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Warszawskiej 5a w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku gospodarczego - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
25/13 16.01.2013 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Z. Augusta 29 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku handlowo-usługowego - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
26/13 16.01.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu przy ul. Jagiellonów do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
27/13 16.01.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Ptasiej do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
28/13 16.01.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych i zabudowanych położonych w Bolesławcu przy ul. Piastów i ul. Jagiellonów do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
29/13 16.01.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Jaśminowej nr 22 do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
30/13 16.01.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu w rejonie ulic: Rotmistrza Pileckiego-Orląt Lwowskich do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
31/13 16.01.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu przy ul. Widok do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
32/13 16.01.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Widok do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
33/13 16.01.2013 zmiany zarządzenia Nr 309/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec pdf
34/13 21.01.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
35/13 21.01.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
36/13 21.01.2013 przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych w 2013 roku pdf
37/13 21.01.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 39 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
38/13 24.01.2013 instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków unijnych pdf
39/13 24.01.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
40/13 24.01.2013

ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu w 2013 roku

utraciło moc zarządzeniem nr 54/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 lutego 2022 r. 

pdf
41/13 24.01.2013 zmiany zarządzenia Nr 309/08 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 9 października 2008 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
42/13 24.01.2013 zmian w budżecie miasta na 2013 r. pdf
43/13 28.01.2013 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt w 2013 r. pdf
44/13 28.01.2013 przeznaczenia gruntu położonego przy ul. B. Prusa w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 8 miesięcy - w drodze bezprzetargowej pdf
45/13 28.01.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Czerwonych Maków w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
46/13 28.01.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Granicznej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
47/13 28.01.2013 przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w budynkach, w których pozostał jeden lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
48/13 28.01.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz  oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
49/13 29.01.2013 połączenia lokali mieszkalnych w nieruchomości przy ul. Ogrodowej Nr 5 w Bolesławcu pdf
50/13 29.01.2013 umorzenia wierzytelności - z tytułu należności pieniężnych Przedsiębiorstwa Budowlanego "Modernbud" Sp. z o. o. z Żagania - za wykonywane na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec roboty budowlane w budynkach komunalnych pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2013-01-03)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2013-01-03 11:02:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2022-02-17 13:14:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522