Karty informacyjne

1/2013 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu spięcia sieci ciepłowniczych oraz przebudowie magistrali ciepłowniczej „Śródmiejska” w Bolesławcu,

2/2013 Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu, metali kolorowych, zużytych urządzeń elektronicznych na działce nr 226/23 w Bolesławcu przy al. Tysiąclecia 48a do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

03/2013 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu spięcia sieci ciepłowniczych oraz przebudowie magistrali ciepłowniczej „Śródmiejska” w Bolesławcu,

04/2013 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku śródmieścia miasta Bolesławiec”,

05/2013 Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu spięcia sieci ciepłowniczych oraz przebudowie magistrali ciepłowniczej „Śródmiejska” w Bolesławcu,

06/2013 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Odbudowa zbiornika małej retencji wody wraz z zabudowaniem nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne na części działki nr 299/7, obręb 12 miasta Bolesławiec, AM-03, przy ul. Jeleniogórskiej”,                                                                                                  

07/2013 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku śródmieścia miasta Bolesławiec",

08/2013 Decyzja ustalająca Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia "Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku śródmieścia miasta Bolesławiec",

09/2013 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Powstanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bolesławcu”,

10/2013 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Uruchomienie w istniejącym zakładzie przemysłowym wytwarzania urządzeń do obróbki plazmowej wody (zgłoszenie patentowe nr P.389626)” na terenie działek nr 173/11 i 173/6 przy ul. Mostowej w Bolesławcu,

11/2013 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Odbudowa zbiornika małej retencji wody wraz z zabudowaniem nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne na części działki nr 299/7, obręb 12 miasta Bolesławiec, AM-03, przy ul. Jeleniogórskiej”,

12/2013 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Odbudowa zbiornika małej retencji wody wraz z zabudowaniem nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne na części działki nr 299/7, obręb 12 miasta Bolesławiec, AM-03, przy ul. Jeleniogórskiej”,

13/2013 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Uruchomienie w istniejącym zakładzie przemysłowym wytwarzania urządzeń do obróbki plazmowej wody (zgłoszenie patentowe nr P.389626)” na terenie działek nr 173/11 i 173/6 przy ul. Mostowej w Bolesławcu,

14/2013 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Uruchomienie punktu skupu odpadów przy ul. Wróblewskiego 7 w Bolesławcu na działce nr ew. 153/8„

15/2013 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Powstanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bolesławcu”,

16/2013 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ROZBUDOWA ZAKŁADU SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC SP. Z O.O. FAZA II”,na terenie działek nr 15/8,67/24, 67/34  obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. Przemysłowej,

17/2013 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Powstanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bolesławcu” na terenie działki nr 148, obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. Staszica 6,

18/2013 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „ROZBUDOWA ZAKŁADU SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC SP. Z O.O. FAZA II,

19/2013 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji zbiornikowej naziemnej gazu płynnego z czterema zbiornikami naziemnymi o pojemności 4 850 l każdy – zasilanie palników gazowych suszarni do suszenia zboża” na terenie działek nr 296 i 226/12, obręb 14 miasta Bolesławiec, przy al. Tysiąclecia 48,

20/2013 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Wdrożenie do produkcji automatycznie sterowanych komór plazmowych” w Bolesławcu przy ul. Mostowej nr 1,

21/2013 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Wdrożenie do produkcji automatycznie sterowanych komór plazmowych” w Bolesławcu przy ul. Mostowej nr 1,

22/2013 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Uruchomienie punktu skupu odpadów przy ul. Wróblewskiego 7 w Bolesławcu na działce nr ew. 153/8„,

23/2013 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Uruchomienie punktu skupu odpadów przy ul. Wróblewskiego 7 w Bolesławcu na działce nr ew. 153/8”,

24/2013 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji zbiornikowej naziemnej gazu płynnego z czterema zbiornikami naziemnymi o pojemności 4 850 l każdy – zasilanie palników gazowych suszarni do suszenia zboża” na terenie działek nr 296 i 226/12, obręb 14 miasta Bolesławiec, przy al. Tysiąclecia 48,

25/2013 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji zbiornikowej naziemnej gazu płynnego z czterema zbiornikami naziemnymi o pojemności 4 850 l każdy – zasilanie palników gazowych suszarni do suszenia zboża” na terenie działek nr 296 i 226/12, obręb 14 miasta Bolesławiec, przy al. Tysiąclecia 48,

26/2013 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa komina wraz z montażem pieca komorowego do wypału ceramiki” – przy ul. T. Kościuszki 23 w Bolesławcu,

27/2013 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „ROZBUDOWA ZAKŁADU SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC SP. Z O.O. FAZA II”, na terenie działek nr 15/8, 67/24, 67/34 obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. Przemysłowej,

28/2013 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa komina wraz z montażem pieca komorowego do wypału ceramiki” – przy ul. T. Kościuszki 23 w Bolesławcu,

29/2013 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa ciągu pieszo -  rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. T. Kościuszki w Bolesławcu”,

30/2013 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Budowa komina wraz z montażem pieca komorowego do wypału ceramiki” – przy ul. T. Kościuszki 23 w Bolesławcu,

 31/2013 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wyburzeniu istniejącej stacji paliw oraz budowie nowej stacji paliw „VERTO” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu przy ul. Modłowej,

32/2013 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wyburzeniu istniejącej stacji paliw oraz budowie nowej stacji paliw „VERTO” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu przy ul. Modłowej, 

33/2013 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na wyburzeniu istniejącej stacji paliw oraz budowie nowej stacji paliw „VERTO” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu przy ul. Modłowej, 

34/2013 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. T. Kościuszki w Bolesławcu”,

Wytworzył:
Jolanta Wójcik
(2013-01-08)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2013-01-08 14:37:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójcik Jolanta
(2014-01-14 15:35:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki