☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Prezydenta Miasta rok 2013

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 51-100
Nr Data W sprawie Typ pliku
51/13 01.02.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej, składającej się z działek rolnych nr 490/1 i nr 490/2, położonych w miejscowości Żeliszów, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości rolnej do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
52/13 01.02.2013

dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Bolesławiec w zakresie wzajemnych rozliczeń

zmienione zarządzeniem nr 428/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2017 r.

pdf
53/13 01.02.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Kubika do oddania w dzierżawę na okres 1 roku -  w drodze bezprzetargowej pdf
54/13 01.02.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Kubika Nr 10 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
55/13 01.02.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Jemiołowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
56/13 01.02.2013 częściowego zniesienia prawa współwłasności budynku i gruntu oraz zmiany wysokości udziałów w prawie współwłasności budynku i współwłasności gruntu związanych z własnością lokali pdf
57/13 01.02.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych, położonych w Bolesławcu przy ul. Zabobrze, do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
58/13 01.02.2013 obniżenia cen wywoławczych z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych nr 336, nr 337, nr 338, nr 339 przy ul. Jagiellonów w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego pdf
59/13 08.02.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu użytkowego nr 11 w budynku przy ul. Sierpnia'80 Nr 7/9 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
60/13 08.02.2013 rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu, odsetek od tych wierzytelności oraz kosztów sądowych - dłużnika lokalu mieszkalnego w Bolesławcu przy ul. Wróblewskiego 6G/7 pdf
61/13 12.02.2013 przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bolesławcu przy ul. Modłowej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
62/13 12.02.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług z zakresu obsługi geodezyjnej na rok 2013/2014 pdf
63/13 12.02.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług z zakresu wyceny nieruchomości na rok 2013/2014 pdf
64/13 14.02.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Kościuszki do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
65/13 14.02.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Jeleniogórskiej pdf
66/13 14.02.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu pdf
67/13 14.02.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
68/13 14.02.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Saperskiej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
69/13 19.02.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. B. Prusa do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
70/13 19.02.2013 przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławcu przy ul. Staroszkolnej do oddania w użytkowanie na okres 10 lat - w trybie bezprzetargowym pdf
71/13 19.02.2013 zmiany zarządzenia Nr 460/2010 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w trybie bezprzetargowym pdf
72/13 19.02.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Karola Miarki Nr 11 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
73/13 19.02.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. II Armii Wojska Polskiego - Czerwonych Maków do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
74/13 19.02.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Zaułek do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
75/13 19.02.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy Placu Wolności do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
76/13 19.02.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Cieszkowskiego do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
77/13 19.02.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
78/13 19.02.2013 przyznania nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2012 roku pdf
79/13 28.02.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Modrzewiowej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
80/13 28.02.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Świerkowej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
81/13 28.02.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
82/13 28.02.2013 zmiany zarządzenia Nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
83/13 28.02.2013 zmian w budżecie miasta na 2013 r. pdf
84/13 04.03.2013

zmiany zarządzenia Nr 176/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem Nr 48/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2020 r.

pdf
85/13 04.03.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec pdf
86/13 04.03.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 6, przy ul. Piotra i Pawła 2 w Bolesławcu pdf
87/13 07.03.2013 częściowego zniesienia prawa współwłasności budynku i gruntu oraz zmiany wysokości udziałów w prawie współwłasności budynku i współwłasności gruntu związanych z własnością lokali - w związku z adaptacją części powierzchni strychowej przez właściciela lokalu nr 5 w budynku przy ul. Dolne Młyny 47 w Bolesławcu pdf
88/13 04.03.2013 przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławcu przy ul. Szarotek do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej pdf
89/13 07.03.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, wolnego lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku przy ul. Staszica Nr 41 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
90/13 07.03.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Tysiąclecia do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
91/13 04.03.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu w obrębie ulic: Majora Hubala-Orląt Lwowskich do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
92/13 07.03.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu przy ul. Rotmistrza Pileckiego do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
93/13 04.03.2013 obniżenia ceny wywoławczej z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i garażowym, położonej przy ul. Piaskowej nr 1 w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego pdf
94/13 07.03.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Spokojnej Nr 7 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pdf
95/13 04.03.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
96/13 04.03.2013 przekazania uprawnień Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu pdf
97/13 07.03.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
98/13 07.03.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
99/13 07.03.2013 nieodpłatnego nabycia w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Bolesławiec nieruchomości gruntowej w wyniku komunalizacji pdf
100/13 07.03.2013 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w skład mienia komunalnego pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2013-01-30)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2013-01-30 10:29:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-15 14:28:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522