☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2013

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 101-150
Nr Data W sprawie Typ pliku
101/13 11.03.2013 przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Miejskiej Bolesławiec  pdf
102/13 07.03.2013 wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miasta Bolesławiec pdf
103/13 11.03.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
104/13 11.03.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy pl. Ks. J. Popiełuszki do oddania w dzierżawę na okres 14 dni - w drodze bezprzetargowej pdf
105/13 11.03.2013 zmiany zarządzenia Nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
106/13 18.03.2013 przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. Bankowej nr 10 w Bolesławcu do oddania w użyczenie na czas oznaczony pdf
107/13 18.03.2013 przekazania uprawnień komendantowi Straży Miejskiej w Bolesławcu pdf
108/13 18.03.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę Miasteczka Ruchu Drogowego (w formule zaprojektuj i wybuduj) przy ul. Bielskiej nr 5 w Bolesławcu pdf
109/13 18.03.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres 6 miesięcy - w drodze bezprzetargowej pdf
110/13 18.03.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
111/13 18.03.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Dzieci Wrześni Nr 7 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
112/13 18.03.2013

przeznaczenia gruntów położonych w Bolesławcu przy ul. Cieszkowskiego do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

zmienione zarządzeniem Nr 284/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 lipca 2013 r.

pdf
113/13 18.03.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy pl. Ks. J. Popiełuszki do oddania w użyczenie na okres 3 lat pdf
114/13 18.03.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w rejonie ulic Kosiby i Zielonej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
115/13 18.03.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres 6 miesięcy - w drodze bezprzetargowej pdf
116/13 18.03.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów pdf
117/13 18.03.2013 podziału lokalu mieszkalnego Nr 3 w nieruchomości przy ul. Kubika Nr 20 w Bolesławcu pdf
118/13 19.03.2013

powierzenia Sekretarzowi Miasta Bolesławiec prowadzenia określonych spraw w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem Nr 536/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2013 r.

pdf
119/13 19.03.2013 powierzenia II Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec prowadzenia określonych spraw w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec pdf
120/13 28.03.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres 5 miesięcy - w drodze bezprzetargowej pdf
121/13 28.03.2013 sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok pdf
122/13 28.03.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Łokietka Nr 6 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
123/13 28.03.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Bolesława Prusa Nr 16/18 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pdf
124/13 28.03.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Gdańskiej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
125/13 28.03.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 356/7 w obrębie ulic Rotmistrza Pileckiego-Orląt Lwowskich w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
126/13 28.03.2013 umorzenia wierzytelności - z tytułu zobowiązań pieniężnych "WGW" spółka z o.o. w Świdnicy - powstałych w ramach wykonywania na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec robót budowlanych pdf
127/13 28.03.2013 obniżenia cen wywoławczych z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych nr 323, nr 324 przy ul. Jagiellonów w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
128/13 28.03.2013 procedur dotyczących pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego pdf
129/13 28.03.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. B. Prusa do oddania w dzierżawę na okres 6 miesięcy - w drodze bezprzetargowej pdf
130/13 28.03.2013 obniżenia cen wywoławczych z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych nr 307, nr 308, nr 309 przy ul. Jagiellonów w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
131/13 29.03.2013 zmian w budżecie miasta na 2013 rok pdf
132/13 29.03.2013 zmiany zarządzenia Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Mieszkaniowych pdf
133/13 03.04.2013 przekazania środka trwałego pdf
134/13 03.04.2013 przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej pdf
135/13 03.04.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 67/6 przy ul. Widok w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
136/13 03.04.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Kutuzowa do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
137/13 03.04.2013 obniżenia cen wywoławczych z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych nr 1177, nr 1179 przy ul. Widok w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
138/13 09.04.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. B. Chrobrego Nr 11 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pdf
139/13 09.04.2013 przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bolesławcu przy ul. Widok 1"b" do oddania w dzierżawę na okres 9 miesięcy - w drodze bezprzetargowej pdf
140/13 09.04.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 9 miesięcy - w drodze bezprzetargowej pdf
141/13 09.04.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
142/13 09.04.2013 przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławcu przy al. Tysiąclecia do sprzedaży - w drodze bezprzetargowej pdf
143/13 09.04.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
144/13 09.04.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem położonej przy ul. Garncarskiej w Bolesławcu pdf
145/13 09.04.2013 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Orlej Nr 4 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku usługowego - w drodze bezprzetargowej pdf
146/13 09.04.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę w okresie od 20 kwietnia do 30 września 2013 r. - w drodze bezprzetargowej pdf
147/13 09.04.2013 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Widok 1"b" w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
148/13 09.04.2013 zmiany składu komisji przetargowej, powołanej zarządzeniem Prezydenta Miasta Bolesławiec Nr 108/2013 z dnia 18 marca 2013 r., do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę Miasteczka Ruchu Drogowego (w formule zaprojektuj i wybuduj), przy ul. Bielskiej nr 5 w Bolesławcu" pdf
149/13 12.04.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 302 przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
150/13 17.04.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Matejki do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2013-03-08)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2013-03-08 13:03:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-15 14:31:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522