☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XXXV sesji

 

Rejestr uchwał przyjętych na XXXV sesji - 27 marca 2013 r.
Nr uchwały Tytuł Typ pliku
XXXV/288/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec pdf
XXXV/289/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy T. Kościuszki w Bolesławcu pdf
XXXV/290/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji dotyczącego wspólnego opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pdf
XXXV/291/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego pdf
XXXV/292/2013

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2013 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.7.12.2013.GD1 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

pdf
XXXV/293/2013 w sprawie zmiany uchwały nr LIV/456/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu pdf
XXXV/294/2013

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.7.13.2013.GD1 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

uchylona uchwałą nr XXXIII/340/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 2017 r.

pdf
XXXV/295/2013 w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XXXV/296/2013 w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XXXV/297/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XXXV/298/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

zmieniona uchwałą Nr XXXVI/305/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 kwietnia 2013 r.

pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2013-04-02)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2013-04-02 14:32:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-12 11:19:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522