☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2013

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 151-200
Nr  Data  W sprawie Typ pliku
151/13 17.04.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 1178 przy ul. Jaśminowej nr 22 w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
152/13 17.04.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Kościelnej do oddania w dzierżawę na okres 4 miesięcy - w drodze bezprzetargowej pdf
153/13 17.04.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Lubańskiej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
154/13 17.04.2013 harmonogramu i preliminarza kosztów na rok 2013 wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2013 przyjętego uchwałą Nr XXX/230/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2012 r. pdf
155/13 17.04.2013 harmonogramu i preliminarza kosztów na rok 2013 wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015 przyjętego uchwałą Nr XLIII/423/05 Rady Miasta w Bolesławcu z dnia 28 grudnia 2005 r. pdf
156/13 17.04.2013 wprowadzenia procedury przeglądu i monitoringu Kodeksu etyki pracownika Urzędu Miasta Bolesławiec oraz Kodeksu postępowania etycznego pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
157/13 17.04.2013 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na jednorazową dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz tonerów do faxu dla Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
158/13 17.04.2013 przekazania środka trwałego pdf
159/13 17.04.2013

powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

zmieniono zarządzeniem nr 38/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 stycznia 2021 r. oraz zarządzeniem nr 40/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 lutego 2021 r.

utraciło moc zarządzeniem 329/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 listopada 2021 r.

pdf
160/13 17.04.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu użytkowego nr 13 w budynku przy ul. Chopina Nr 15 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
161/13 17.04.2013 przeznaczenia do sprzedaży, e drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu użytkowego nr 11 w budynku przy ul. Chopina Nr 15 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
162/13 25.04.2013 przyznania nagrody jubileuszowej Prezesowi Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o. o. pdf
163/13 25.04.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę w okresie od 25 kwietnia do 30 września 2013 r. - w drodze bezprzetargowej pdf
164/13 25.04.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej przy ul. Zygmunta Augusta nr 29 w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
165/13 25.04.2013 obniżenia cen wywoławczych z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych nr 445, nr 446 i nr 447, położonych w Bolesławcu w obrębie ulic Majora Hubala-Orląt Lwowskich, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
166/13 25.04.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę w okresie od 15 kwietnia do 30 września 2013 r. - w drodze bezprzetargowej pdf
167/13 25.04.2013 obniżenia cen wywoławczych z IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych nr 1170, nr 1172, nr 1173, nr 1174 przy ul. Jaśminowej w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze V przetargu ustnego nieograniczonego pdf
168/13 25.04.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej przy ul. Warszawskiej nr 5a w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
169/13 25.04.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wyposażenia dla Centrum Integracji Kulturalnej w Bolesławcu pdf
170/13 25.04.2013 obniżenia cen wywoławczych z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych nr 35/4 i nr 35/5 przy ul. Zabobrze w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
171/13 25.04.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 778/2 przy ul. Ptasiej w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
172/13 25.04.2013 powołania Komisji ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pdf
173/13 25.04.2013 podziału środków finansowych na dofinansowanie opłat za czesne w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli pdf
174/13 25.04.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 39 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf

175/13

25.04.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Różanej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
176/13 25.04.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę w okresie od 24 kwietnia do 30 września 2013 r. - w drodze bezprzetargowej pdf
177/13 30.04.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej nr 32/6 wraz z budynkiem garażowym przy ul. Piastów w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości gruntowej do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
178/13 30.04.2013 zmiany zarządzenia Nr 280/2010 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym pdf
179/13 30.04.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Kubika Nr 10 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
180/13 30.04.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz  oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
181/13 30.04.2013 obniżenia cen wywoławczych z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych nr 330, nr 332, nr 333 położonych w Bolesławcu przy ul. Piastów i ul. Jagiellonów, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
182/13 30.04.2013 przeznaczenia gruntów położonych na terenie miasta Bolesławiec do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
183/13 30.04.2013 przeznaczenia gruntów położonych na terenie miasta Bolesławiec do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
184/13 30.04.2013 powołania Komisji ds. naboru beneficjentów ostatecznych do Projektu "Be Fair - Internet jako dobro wspólne" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pdf
185/13 30.04.2013 zmian w budżecie miasta na 2013 r. pdf
186/13 13.05.2013 pdf
187/13 13.05.2013 pdf
188/13 13.05.2013 pdf
189/13 13.05.2013 pdf
190/13 15.05.2013 pdf
191/13 15.05.2013 pdf
192/13 15.05.2013 pdf
193/13 15.05.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. pdf
194/13 17.05.2013 pdf
195/13 17.05.2013 pdf
196/13 17.05.2013 pdf
197/13 17.05.2013 pdf
198/13 22.05.2013 pdf
199/13 22.05.2013 pdf
200/13 22.05.2013 pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2013-04-23)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2013-04-23 10:51:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2021-11-03 09:06:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522