☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2013

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 201-250
Nr  Data W sprawie Typ pliku
201/13 27.05.2013 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 324 przy ul. Jagiellonów w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
202/13 27.05.2013 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 356/7 w obrębie ulic: Rotmistrza Pileckiego-Orląt Lwowskich w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
203/13 27.05.2013

zmiany zarządzenia Nr 412/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad zarządzania treścią elektronicznych zasobów informacyjnych publikowanych na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem Nr 260/14 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 lipca 2014 r.

pdf
204/13 27.05.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Modrzewiowej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
205/13 27.05.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Karola Miarki Nr 11 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkami, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
206/13 27.05.2013 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Wąskiej w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku garażowego - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
207/13 28.05.2013 wyznaczenia płatnych miejsc postojowych na ul. B. Prusa, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i Regulaminu korzystania z płatnych miejsc postojowych pdf
208/13 28.05.2013 przekazania środka trwałego dla jednostki budżetowej - Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Zgorzeleckiej 52, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
209/13 28.05.2013 przekazania środka trwałego pdf
210/13 28.05.2013 zmian w budżecie miasta na 2013 r. pdf
211/13 06.06.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Akacjowej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
212/13 06.06.2013 przeznaczenia zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Obrońców Helu nr 2a, do sprzedaży wraz z budynkiem gospodarczym - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
213/13 06.06.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Staszica do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
214/13 03.06.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
215/13 06.06.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 130/6 przy ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
216/13 03.06.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych we wsi Dobra oraz przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
217/13 06.06.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę samochodu do mobilnego punktu monitoringu w ramach zadania Monitoring rejonów turystycznych Miasta Bolesławiec pdf
218/13 06.06.2013 zmiany zarządzenia Nr 2/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 stycznia 2003 r. o powołaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu pdf
219/12 06.06.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Roboty dodatkowe na zadaniu pn.: Adaptacja byłego kona ORZEŁ na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej pdf
220/13 03.06.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu użytkowego nr 6, położonego w budynku przy ul. Gdańskiej Nr 49 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą części gruntu zabudowanego pdf
221/13 03.06.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, garażu nr 7, położonego w budynku przy ul. 1 Maja Nr 7 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
222/13 06.06.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Akacjowej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
223/13 06.06.2013 przekazania wyposażenia pdf
224/13 13.06.2013 obniżenia cen wywoławczych z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych nr 1177, nr 1179 przy ul. Widok w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
225/13 13.06.2013 powołania Zespołu Opiniodawczego do spraw ochrony zieleni na terenie miasta Bolesławiec pdf
226/13 13.06.2013 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 67/6, położonej przy ul. Widok w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
227/13 13.06.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
228/13 13.06.2013 zmiany zarządzenia Nr 256/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2005 r.w sprawie powołania Komisji Etyki Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
229/13 13.06.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 452 w obrębie ulic: Majora Hubala-Orląt Lwowskich w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
230/13 13.06.2013 rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu, odsetek od tych wierzytelności oraz kosztów sądowych - dłużnika lokalu mieszkalnego w Bolesławcu przy ul. Kościuszki 41/12 pdf
231/13 13.06.2013 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Kubika w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku garażowego - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
232/13 13.06.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych nr 358/13, nr 358/14, nr 358/15, nr 358/16, nr 358/18, nr 358/19, nr 358/20, nr 358/21 i nr 358/22, położonych w Bolesławcu przy ul. Rotmistrza Pileckiego, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
233/13 13.06.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku przy ul. Staszica Nr 41 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
234/13 13.06.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali mieszkalnych nr 4 i nr 5 w budynku przy ul. Drzymały Nr 7 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego pdf
235/13 13.06.2013 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 302, położonej przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
236/13 13.06.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w mieście Bolesławiec pdf
237/13 13.06.2013 powołania członków Bolesławieckiej Rady d/s Seniorów pdf
238/13 13.06.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej oraz remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Rajska i ul. Sportowa w Bolesławcu pdf
239/13 18.06.2013 zmiany zarządzenia Nr 224/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży gruzu granitowego, pozyskanego w ramach rozbiórek nawierzchni drogowych, znajdującego się na placu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. pdf
240/13 18.06.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Gdańskiej do oddania w dzierżawę na okres od 01.04.2013 r. do 31.12.2014 r. - w drodze bezprzetargowej pdf
241/13 18.06.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. Armii Krajowej Nr 8 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pdf
242/13 18.06.2013 przekazania nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, do zarządzania i administrowania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu pdf
243/13 18.06.2013 określenia regulaminu konkursów na stanowiska dyrektorów miejskich przedszkoli publicznych Nr 3, 5, 6 i 7 w Bolesławcu pdf
244/13 18.06.2013 powołania Komisji Konkursowych do wyłonienia w drodze konkursu kandydatów na stanowiska dyrektorów miejskich przedszkoli publicznych Nr 3, 5, 6 i 7 w Bolesławcu pdf
245/13 18.06.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4 - PROJEKT ZAMIENNY pdf
246/13 20.06.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Kwiatowej Nr 3 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pdf
247/13 20.06.2013 przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
248/13 20.06.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
249/13

20.06.2013

przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
250/13 27.06.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, położonej przy ul. Widok 1b w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2013-05-13)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2013-05-13 09:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-21 15:15:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522