☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA PRZYJĘTYCH NA XXXVIII SESJI

W DNIU 29 MAJA 2013 R.

Nr uchwały Tytuł Typ pliku
XXXVIII/312/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2012 rok pdf
XXXVIII/313/2013 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok pdf
XXXVIII/314/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Ogrodowej w Bolesławcu pdf
XXXVIII/315/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy B. Kosiby w Bolesławcu pdf
XXXVIII/316/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Jarzębinowej w Bolesławcu pdf
XXXVIII/317/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu pdf
XXXVIII/318/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulic T. Kościuszki-A. Cieszkowskiego w Bolesławcu pdf
XXXVIII/319/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy Alei Tysiąclecia w Bolesławcu pdf
XXXVIII/320/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy I. Daszyńskiego w Bolesławcu pdf
XXXVIII/322/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec pdf
XXXVIII/323/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu

utraciła moc uchwałą nr IV/38/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r.

pdf
XXXVIII/324/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/277/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości pdf
XXXVIII/325/2013 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami pdf
XXXVIII/326/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu pdf
XXXVIII/327/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ceramiki w Bolesławcu pdf
XXXVIII/328/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu pdf
XXXVIII/329/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XXXVIII/330/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2013-06-04)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2013-06-04 12:45:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2019-01-14 14:35:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522