☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 26.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2013

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 251-300
Nr Data W sprawie Typ pliku
251/13 28.06.2013 zmian w budżecie miasta na 2013 r. pdf
252/13 01.07.2013 powołania komisji odbiorowej zadania Instalacja monitoringu wizyjnego placu zabaw przy budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6, przy ul. Piotra i Pawła 2 w Bolesławcu pdf
253/13 01.07.2013 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 778/2, położonej przy ul. Ptasiej w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
254/13 01.07.2013 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 39 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
255/13 01.07.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Witosa do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
256/13 01.07.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Czerwonych Maków do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
257/13 01.07.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Czerwonych Maków do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
258/13 01.07.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Spokojnej Nr 7 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
259/13 01.07.2013 obniżenia cen wywoławczych z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych nr 445, nr 446 i nr 447 w obrębie ulic: Majora Hubala-Orląt Lwowskich w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem  tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
260/13 04.07.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 13 w klatce nr 14 budynku przy ul. Daszyńskiego Nr 14-15 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pdf
261/13 04.07.2013 zmiany zarządzenia Nr 467/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej pdf
262/13 04.07.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
263/13 04.07.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres 6 miesięcy - w drodze bezprzetargowej pdf
264/13 04.07.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. B. Prusa do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
265/13 04.07.2013 obniżenia cen wywoławczych z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych nr 330, nr 332 i nr 333 przy ul. Piastów i ul. Jagiellonów w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
266/13 04.07.2013

obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 32/6

wraz z budynkiem garażowym przy ul. Piastów w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego

pdf
267/13 04.07.2013 przekazania wyposażenia pdf
268/13 04.07.2013 przekazania środków trwałych i wyposażenia pdf
269/13 04.07.2013 przeznaczenia do sprzedaży garażu położonego w budynku garażowym dwukondygnacyjnym przy ul. Garncarskiej wraz ze sprzedażą w udziale 1/2 gruntu, oznaczonego jako działka nr 729 - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
270/13 01.07.2013 wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego pdf
271/13 04.07.2013 rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu, odsetek od tych wierzytelności oraz kosztów sądowych - dłużnika lokalu mieszkalnego w Bolesławcu przy ul. Kubika 20/3 pdf
272/13 04.07.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Jagiellonów do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
273/13 10.07.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych, położonych w Bolesławcu przy ul. Jaśminowej do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
274/13 10.07.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych, położonych w Bolesławcu przy ul. Jagiellonów do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
275/13 10.07.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. A. Asnyka do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
276/13 10.07.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Górne Młyny do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
277/13 10.07.2013 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej przy ul. Warszawskiej nr 5a w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
278/13 16.07.2013

obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5

w budynku przy ul. Kubika Nr 10 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego

pdf
279/13 16.07.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym
 
pdf
280/13 16.07.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec pdf
281/13 16.07.2013 rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu zaległych należności wraz z kosztami sądowymi i odsetkami - dłużnika lokalu użytkowego w Bolesławcu przy ul. Kubika 12 pdf
282/13 16.07.2013 rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu zaległych należności wraz z kosztami sądowymi i odsetkami - dłużnika lokalu użytkowego w Bolesławcu przy ul. Kubika 12 pdf
283/13 16.07.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Kościelnej do oddania w dzierżawę na okres 2 miesięcy - w drodze bezprzetargowej pdf
284/13 16.07.2013 zmiany zarządzenia Nr 112/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia gruntów położonych w Bolesławcu przy ul. Cieszkowskiego do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
285/13 16.07.2013 rozłożenia na raty należności pieniężnych - dłużnika lokalu mieszkalnego w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 3/5
 
pdf
286/13 16.07.2013 umorzenia należności pieniężnych - dłużnika lokalu mieszkalnego w Bolesławcu przy ul. Garncarskiej 12/6
 
pdf
287/13 17.07.2013 nabycia w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Bolesławiec nieruchomości gruntowej pdf
288/13 18.07.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
289/13 18.07.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego Nr 11 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
290/13 18.07.2013 powołania komisji odbiorowej zadania pn. Dostawa z montażem iluminacji ściany frontowej budynku byłego kina Orzeł w ramach zadania pn. Adaptacja byłego kina "ORZEŁ" pdf
291/13 18.07.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wyposażenia dla Centrum Integracji Kulturalnej w Bolesławcu pdf
292/13 22.07.2013 oddania w najem lokalu użytkowego - garażu motorowego przy ul. Słowackiego 11/1 w Bolesławcu pdf
293/13 22.07.2013 oddania w najem lokalu użytkowego - garażu motorowego przy ul. Słowackiego 11/2 w Bolesławcu pdf
294/13 22.07.2013 oddania w najem lokalu użytkowego - garażu motorowego przy ul. Słowackiego 11/4 w Bolesławcu pdf
295/13 22.07.2013 oddania w najem lokalu użytkowego - garażu motorowego przy ul. Słowackiego 11/5 w Bolesławcu pdf
296/13 22.07.2013 oddania w najem lokalu użytkowego - komórki gospodarczej przy ul. Łasickiej 25 w Bolesławcu pdf
297/13 22.07.2013 oddania w najem lokalu użytkowego - komórki gospodarczej przy ul. Obrońców Helu 6 w Bolesławcu pdf
298/13 22.07.2013 oddania w najem lokalu użytkowego - garażu motorowego przy ul. B. Prusa 22/23 i 24/25 (boks 3) w Bolesławcu pdf
299/13 22.07.2013 oddania w najem lokalu użytkowego - garażu motorowego przy ul. B. Prusa 22/23 i 24/25 (boks 4) w Bolesławcu pdf
300/13 22.07.2013 oddania w najem lokalu użytkowego - garażu przy ul. Lubańskiej 63 w Bolesławcu pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2013-07-02)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2013-07-02 14:51:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-15 14:35:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522