☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2013

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 301-350
Nr Data W sprawie Typ pliku
301/13 22.07.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
302/13 22.07.2013 obniżenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 13 w budynku przy ul. Chopina Nr 15 w Bolesławcu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
303/13 22.07.2013 obniżenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 11 w budynku przy ul. Chopina Nr 15 w Bolesławcu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
304/13 22.07.2013 obniżenia ceny wywoławczej do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej przy ul. Zygmunta Augusta nr 29 w Bolesławcu pdf
305/13 22.07.2013 powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa struktury kablowej sieci w ramach projektu Be Fair - Internet jako dobro wspólne pdf
306/13 22.07.2013 powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pdf
307/13 22.07.2013 powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pdf
308/13 25.07.2013 ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014 pdf
309/13 25.07.2013 przeznaczenia nieruchomości zabudowanej, położonej przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1c w Bolesławcu do oddania w nieodpłatne użytkowanie - w trybie bezprzetargowym pdf
310/13 31.07.2013 oddania w najem lokalu użytkowego - garażu przy ul. Wróblewskiego 6c/5 w Bolesławcu pdf
311/13 31.07.2013 oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Zygmunta Augusta 16 w Bolesławcu pdf
312/13 31.07.2013 oddania w najem lokalu użytkowego - garażu przy ul. Wróblewskiego 6a w Bolesławcu pdf
313/13 31.07.2013 wprowadzenia Instrukcji dotyczącej zasad korzystania z samochodów służbowych stanowiących własność Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
314/13 31.07.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 15 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pdf
315/13 31.07.2013 uchylenia zarządzenia Nr 407/2010 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Obrońców Helu nr 2 w Bolesławcu (obręb: nr 0009, Bolesławiec - 9) do sprzedaży wraz z budynkiem gospodarczym - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
316/13 31.07.2013 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę niezabudowaną nr 130/6, położonej przy ul. Cieszkowskiego w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
317/13 31.07.2013 obniżenia ceny wywoławczej z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę niezabudowaną nr 67/6, położonej przy ul. Widok w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego pdf
318/13 31.07.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
319/13 31.07.2013 rozłożenia na raty zasądzonych należności, wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wydział Cywilny Odwoławczy - Sygn. akt II Ca 497/12 z dnia 25 września 2012 r. pdf
320/13 31.07.2013 powołania Zespołu do spraw negocjacji w celu zbycia udziałów w spółce Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna w Bolesławcu Sp. z o. o. pdf
321/13 31.07.2013

zmian w budżecie miasta na 2013 r.

zmienione zarządzeniem Nr 373/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 20 września 2013 r.

pdf
322/13 31.07.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
323/13 07.08.2013 oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Kutuzowa 9/8 w Bolesławcu pdf
324/13 07.08.2013 przyznania nagrody rocznej za 2012 r. Pani Halinie Majewskiej - Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu pdf
325/13 07.08.2013 przyznania nagrody rocznej za 2012 r. Pani Annie Bober-Tubaj - Dyrektorowi Muzeum Ceramiki w Bolesławcu pdf
326/13 07.08.2013 przyznania nagrody rocznej za 2012 r. Pani Ewie Lijewskiej-Małachowskiej - Dyrektorowi Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu pdf
327/13 22.08.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Kutuzowa do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
328/13 22.08.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
329/13 22.08.2013 przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Lipowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
330/13 22.08.2013 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku przy ul. Staszica Nr 41 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
331/13 22.08.2013 obniżenia cen wywoławczych z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych nr 358/13, nr 358/14, nr 358/15, nr 358/16, nr 358/18, nr 358/19, nr 358/20, nr 358/21 i nr 358/22, położonych w Bolesławcu przy ul. Rotmistrza Pileckiego, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
332/13 22.08.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Kościuszki Nr 6a w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
333/13 22.08.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Kościuszki Nr 6a w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
334/13 22.08.2013 oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Bankowej 6G w Bolesławcu pdf
335/13 22.08.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
336/13 22.08.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. A. Asnyka do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
337/13 22.08.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
338/13 22.08.2013 powołania komisji odbiorowej zadania Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka-ul. Garncarska-ul. Kubika-ul. Gdańska pdf
339/13 22.08.2013 powołania komisji odbiorowej zadania Budowa odcinka ciągu pieszo-rowerowego na skrzyżowaniu ulic: Garncarska-Łokietka-Kubika-Gdańska, w pasie drogi wojewódzkiej nr 297 (dz. nr 111/2 obręb 0009 miasta Bolesławiec) w ramach zadania Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim pdf
340/13 22.08.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. B. Chrobrego do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
341/13 22.08.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Komuny Paryskiej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
342/13 22.08.2013 nabycia w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Bolesławiec nieruchomości pdf
343/13 22.08.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę zabudowaną nr 212/2 wraz z budynkiem gospodarczym, położonej w Bolesławcu przy ul. Obrońców Helu nr 2a, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
344/13 22.08.2013 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę niezabudowaną nr 452, położoną w obrębie ulic: Majora Hubala-Orląt Lwowskich w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
345/13 22.08.2013 obniżenia cen wywoławczych z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących działki niezabudowane nr 35/4 i nr 35/5, położone w Bolesławcu przy ul. Zabobrze, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego pdf
346/13 22.08.2013 obniżenia ceny wywoławczej z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę niezabudowaną nr 302, położonej przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego pdf
347/13 28.08.2013 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2013 roku pdf
348/13 30.08.2013 zmian w budżecie miasta na 2013 r. pdf
349/13 02.09.2013 rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w Bolesławcu przy ul. Komuny Paryskiej 10/1 pdf
350/13 02.09.2013 powołania komisji odbiorowej zadania Budowa chodnika zamykającego wlot ulicy Piaskowej na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej i Kubika, w ramach realizacji zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej i Kubika" pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2013-07-26)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2013-07-26 12:33:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-15 14:36:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522