☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2013

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 351-400
Nr Data W sprawie Typ pliku
351/13 02.09.2013 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej, położonej przy al. Tysiąclecia w Bolesławcu - na rzecz właściciela wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w budynku nr 31 przy al. Tysiąclecia pdf
352/13 02.09.2013 powołania komisji odbiorowej zadania Drogi techniczne - II etap (rejon ulic: Warszawskiej, Gdańskiej, Śluzowej) pdf
353/13 02.09.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Szkolenie uczestników projektu "Be fair - Internet jako dobro wspólne" pdf
354/13 02.09.2013 obniżenia cen wywoławczych z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych nr 1002, nr 330/31, położonych w Bolesławcu przy ul. Bankowej, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
355/13 02.09.2013 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Mickiewicza w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku garażowego - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
356/13 02.09.2013 umorzenia należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w Bolesławcu przy ul. Komuny Paryskiej 15/3 pdf
357/13 02.09.2013 umorzenia należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w Bolesławcu przy ul. B. Chrobrego 30/11 pdf
358/13 03.09.2013 przekazania środków finansowych na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu pdf
359/13 06.09.2013

wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 389/2016 Prezydenta MIasta Bolesławiec z dnia 12 grudnia 2016 r. 

pdf
360/13 06.09.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Beneficjentów ostatecznych w ramach projektu "Be Fair - Internet jako dobro wspólne" pdf
361/13 06.09.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Kopernika do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
362/13 06.09.2013 powołania komisji odbiorowej zadania Remont nawierzchni drogi ul. Góralska, odcinek między ul. Staszica a ul. Łąkową (miejsca postojowe) pdf
363/13 06.09.2013 powołania komisji odbiorowej zadania Wykonanie i montaż zabytkowych drzwi w ramach zadania "Adaptacja byłego kina ORZEŁ na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej" pdf
364/13 11.09.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. A. Asnyka do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
365/13 11.09.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi ul. Zygmunta Augusta - II etap pdf
366/13 20.09.2013 powołania komisji odbiorowej zadania Doświetlenie przejścia dla pieszych al. Tysiąclecia/Gałczyńskiego (PCK) pdf
367/13 20.09.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
368/13 20.09.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
369/13 20.09.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Piastów do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
370/13 20.09.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
371/13 24.09.2013 przeznaczenia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bolesławcu przy ul. Śluzowej do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
372/13 20.09.2013 przekazania środka trwałego - samochodu marki Fiat Doblo pdf
373/13 20.09.2013 zmiany zarządzenia Nr 321/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. pdf
374/13 24.09.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym, położonej przy ul. Kubika 19 w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
375/13 24.09.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i uruchomienie sprzętu i oprogramowania sieciowego oraz adaptację pomieszczenia serwerowni w ramach projektu "Be Fair - Internet jako dobro wspólne"  pdf
376/13 24.09.2013 rozłożenia na raty zaległych należności wraz z kosztami sądowymi i 50% wartości odsetek oraz umorzenia 50% wartości odsetek z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w Bolesławcu przy ul. Komuny Paryskiej 17a/5 pdf
377/13 24.09.2013 obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej nr 32/6 wraz z budynkiem garażowym przy ul. Piastów w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości gruntowej do sprzedaży - w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego pdf
378/13 24.09.2013 obniżenia ceny wywoławczej z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 39 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego pdf
379/13 24.09.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Chopina do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
380/13 24.09.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Warszawskiej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
381/13 24.09.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Piaskowej nr 2 w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
382/13 24.09.2013 przeznaczenia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bolesławcu przy ul. Majora Hubala i ul. Rotmistrza Pileckiego do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
383/13 24.09.2013 w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014 r. pdf
384/13 30.09.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r. pdf
385/13 01.10.2013 w sprawie przekazania środka trwałego pdf
386/13 01.10.2013 w sprawie przekazania środka trwałego pdf
387/13 01.10.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od HA - NOI) w Bolesławcu. pdf
388/13 01.10.2013 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. B. Prusa 12/13 w Bolesławcu. pdf
389/13 01.10.2013 w sprawie przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej do zarządzania i administrowania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu pdf
390/13 01.10.2013 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Kubika Nr 10 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego pdf
391/13 01.10.2013 w sprawie przeprowadzenia badań socjologicznych wraz z opracowaniem raportu o wynikach badań pn.: „Badanie opinii mieszkańców na temat działalności władz miejskich i jakości życia w Bolesławcu". pdf
392/13 02.10.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
393/13 02.10.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 339, położonej w Bolesławcu przy ul. Jagiellonów, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
394/13 02.10.2013 obniżenia cen wywoławczych z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących działki niezabudowane nr 1169, nr 1172 i nr 1174, położone w Bolesławcu przy ul. Jaśminowej, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
395/13 02.10.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Śluzowej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
396/13 02.10.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Wesołej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
397/13 02.10.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 346, położonej w Bolesławcu przy ul. Jagiellonów, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
398/13 02.10.2013 rozłożenia na raty spłaty kwoty stanowiącej wierzytelność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
399/13 02.10.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, według warunków kontraktowych FIDIC, przy realizacji projektu "Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu" pdf
400/13 02.10.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Granicznej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2013-09-04)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2013-09-04 13:39:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-15 14:37:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522