☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2013

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 451-500
Nr Data W sprawie Typ pliku
451/13 30.10.2013 obniżenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 w budynku przy ul. Gdańskiej Nr 49 w Bolesławcu warz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
452/13 30.10.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
453/13 30.10.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
454/13 30.10.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
455/13 30.10.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Opitza do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
456/13 30.10.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w rejonie ulic Jesionowej i Sosnowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
457/13 30.10.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Akacjowej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
458/13 30.10.2013 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Pomorskiej 1 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku mieszkalnego wraz z dwoma budynkami gospodarczymi - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
459/13 30.10.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. B. Prusa do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
460/13 30.10.2013

zmian w budżecie miasta na 2013 r.

zmienione zarządzeniem Nr 488/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2013 r.

pdf
461/13 30.10.2013 zmian w budżecie miasta na 2013 r. pdf
462/13 05.11.2013 powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Wykonanie chodników łączących dziedzińce CIK i planty miejskie, realizowane w ramach zadania pn. "Adaptacja byłego kina ORZEŁ na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej" pdf
463/13 12.11.2013 powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Przebudowa ulicy Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi nr 4 - PROJEKT ZAMIENNY" pdf
464/13 12.11.2013 przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej w Bolesławcu przy ul. Zabobrze do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
465/13 12.11.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu użytkowego nr 18, położonego w budynku przy ul. Staszica Nr 45 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pdf
466/13 12.11.2013 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Sądowej w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości garażu - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
467/13 12.11.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na jednorazową dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
468/13 12.11.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Bolesławiec w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. pdf
469/13 12.11.2013 sprzedaży, w drodze przetargu pisemnego ograniczonego, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bolesławcu przy ul. Ekonomicznej, w obszarze objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK", stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Bolesławiec do dnia 5 grudnia 2089 r. pdf
470/13 12.11.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. Armii Krajowej Nr 8 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
471/13 12.11.2013 przeznaczenia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bolesławcu przy ul. Czesława Miłosza do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
472/13 12.11.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Andersa do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
473/13 14.11.2013 projektu uchwały budżetowej miasta na 2014 r. pdf
474/13 14.11.2013 projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024 pdf
475/13 15.11.2013 zmiany zarządzenia Nr 81/2010 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym pdf
476/13 15.11.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
477/13 15.11.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
478/13 15.11.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
479/13 18.11.2013 przeznaczenia gruntów położonych w obrębie 1, 3, 5, 7 miasta Bolesławca do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
480/13 18.11.2013 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Kościuszki Nr 6a w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
481/13 18.11.2013 przeznaczenia gruntów położonych na terenie miasta Bolesławiec do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
482/13 27.11.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
483/13 27.11.2013 powołania komisji odbiorowej zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej oraz remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Rajska i ul. Sportowa w Bolesławcu" pdf
484/13 27.11.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 15 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
485/13 27.11.2013 przeznaczenia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bolesławcu przy ul. Kosiby do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
486/13 28.11.2013 zmiany zarządzenia Nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
487/13 28.1.2013 podziału środków finansowych na dofinansowanie opłat za czesne w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli pdf
488/13 28.11.2013 zmiany zarządzenia Nr 460/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. pdf
489/13 28.11.2013 powołania Zespołu do spraw negocjacji w sprawie zbycia udziałów Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o. o. pdf
490/13 28.11.2013 zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o. o. w Bolesławcu pdf
491/13 28.11.2013 powołania komisji odbiorowej zadania "Przebudowa wnętrza Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 60" w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1" pdf
492/13 28.11.2013

ustalenia Opisu wewnętrznych procedur Gminy Miejskiej Bolesławiec w ramach projektu "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro"

zmienione zarządzeniem Nr 250/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 22 lipca 2014 r.

pdf
493/13 28.11.2013 zmian w budżecie miasta na 2013 r. pdf
494/13 03.12.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na jednorazową dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
495/13 03.12.2013

powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania w czystości obiektów Urzędu Miasta Bolesławiec: ratusza przy ul. Rynek 41, biurowca przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 oraz Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy al. Wojska Polskiego 6 w Bolesławcu (CWP)

zmienione zarządzeniem Nr 516/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 grudnia 2013 r.

pdf
496/13 03.12.2013 nieodpłatnego przekazania składników majątkowych pdf
497/13 03.12.2013 odroczenia terminu spłaty kwoty stanowiącej wierzytelność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
498/13 03.12.2013 obniżenia cen wywoławczych z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących działki niezabudowane nr 1169 i nr 1174, położone w Bolesławcu przy ul. Jaśminowej, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
499/13 03.12.2013 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Gdańskiej Nr 59 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pdf
500/13 06.12.2013 autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2014 rok pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2013-11-07)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2013-11-07 09:17:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-15 14:41:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522