☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XLIV sesji

 

Rejestr uchwał przyjętych na XLIV sesji - 27 listopada 2013 r.
Nr uchwały Tytuł Typ pliku
XLIV/354/2013 w sprawie Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Bolesławiec pdf
XLIV/355/2013 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015 Gminy Miejskiej Bolesławiec" pdf
XLIV/356/2013 w sprawie "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2014" pdf
XLIV/357/2013 w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" pdf
XLIV/358/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/387/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2010-2014 pdf
XLIV/359/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/286/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XLIV/360/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/273/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf
XLIV/361/2013 w sprawie zbycia udziałów w spółce Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna Sp. z o. o. z siedzibą w Bolesławcu przez Prezydenta Miasta Bolesławiec pdf
XLIV/362/2013 w sprawie zbycia udziałów w spółce Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o. o. z siedzibą w Bolesławcu przez Prezydenta Miasta Bolesławiec pdf
XLIV/363/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/299/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego pdf
XLIV/364/2013 w sprawie nadania imienia Stanisława Merdasa Stadionowi Miejskiemu położonemu w Bolesławcu przy ul. Spółdzielczej pdf
XLIV/365/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/351/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XLIV/366/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2013-11-29)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2013-11-29 14:41:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-12 12:41:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522