☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2013

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 501-552
Nr Data W sprawie Typ pliku
501/13 06.12.2013 zmiany zarządzenia Nr 307/08 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym pdf
502/13 06.12.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. B. Prusa do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
503/13 10.12.2013 oddania w najem lokalu użytkowego - garażu przy ul. Wróblewskiego 6a w Bolesławcu pdf
504/13 10.12.2013 oddania w najem lokalu użytkowego - garażu przy ul. Staszica 80 w Bolesławcu pdf
505/13 10.12.2013 oddania w najem lokalu użytkowego - garażu przy ul. Wróblewskiego 6c/5 w Bolesławcu pdf
506/13 10.12.2013 oddania w najem wolny lokal użytkowy (komórka gospodarcza) przy ul. Dolne Młyny 44/46/3 w Bolesławcu pdf
507/13 10.12.2013 oddania w najem wolny lokal użytkowy (komórka gospodarcza) przy ul. Dolne Młyny 44/46/5 w Bolesławcu pdf
508/13 10.12.2013 oddania w najem wolny lokal użytkowy (komórka gospodarcza) przy ul. Dolne Młyny 44/46/6 w Bolesławcu pdf
509/13 10.12.2013 oddania w najem wolny lokal użytkowy (komórka gospodarcza) przy ul. Dolne Młyny 44/46/7 w Bolesławcu pdf
510/13 10.12.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, według warunków kontraktowych FIDIC, przy realizacji projektu "Odbudowa zbiornika małej retencji wodnej, na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu" pdf
511/13 10.12.2013

ustalenia: opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu oraz cen usług świadczonych przez Ośrodek

zmienione zarządzeniem nr 126/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 kwietnia 2015 r., zarządzeniem nr 440/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2015 r.,zarządzeniem nr 147/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r., zarządzeniem nr 188/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r., zarządzeniem nr 297/2016 z dnia 30 września 2016 r. oraz zarządzeniem nr 254/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

utraciło moc zarządzeniem nr 373/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2018 r.

pdf
512/13 10.12.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne "Dostawa samochodu osobowego, 9-cio miejscowego, zwanego MIKROBUSEM do transportu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu - jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Bolesławiec, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON Program wyrównywania różnic między regionami II pdf
513/13 10.12.2013

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości garażu - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

zmienione zarządzeniem nr 119/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 8 maja 2017 r.  

pdf
514/13 10.12.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Kościuszki Nr 6a w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
515/13 10.12.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 428/2, położonej w Bolesławcu przy ul. Śluzowej, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
516/13 10.12.2013 zmiany zarządzenia Nr 495/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania w czystości obiektów Urzędu Miasta Bolesławiec: ratusza przy ul. Rynek 41, biurowca przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 1 oraz Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy al. Wojska Polskiego 6 w Bolesławcu pdf
517/13 10.12.2013 powołania komisji odbiorowej zadania "Dostawa z montażem osłony słonecznej w foyer w ramach zadania "Adaptacja byłego kina ORZEŁ na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej" pdf
518/13 12.12.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. Czerwonych Maków w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
519/13   projekt zarządzenia został wycofany pdf
520/13 19.12.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Komuny Paryskiej do oddania w użyczenie pdf
521/13 19.12.2013 powołania komisji odbiorowej zadania "Budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od HA-NOI) w Bolesławcu pdf
522/13 24.12.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w rejonie ulic: Kosiby i Zielonej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
523/13   projekt zarządzenia został wycofany pdf
524/13 24.12.2013

ustalania zasad odpłatności Urzędu Miasta za zakup okularów korygujących wzrok do stosowania podczas pracy przy obsłudze monitorów ekranowych

zmienione zarządzeniem nr 244/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 22 sierpnia 2017 r.

pdf
525/13 24.12.2013 przeznaczenia lokalu użytkowego przy ul. M. Brody 13 w Bolesławcu do oddania w najem - w trybie bezprzetargowym pdf
526/13 24.12.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych we wsi Dobra oraz przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
527/13 24.12.2013 przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bolesławcu przy ul. Widok 1"b" do oddania w dzierżawę na okres 6 miesięcy - w drodze bezprzetargowej pdf
528/13 24.12.2013 obniżenia cen wywoławczych z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 4 i nr 5 w budynku przy ul. Drzymały Nr 7 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkiem, w związku z przeznaczeniem tych lokali do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
529/13 24.12.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Granicznej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
530/13 24.12.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
531/13 24.12.2013 zmian w budżecie miasta na 2013 r. pdf
532/13 30.12.2013 przekazania środka trwałego pdf
533/13 30.12.2013 przeprowadzenia inwentaryzacji pdf
534/13 30.12.2013 zmian w budżecie miasta na 2013 r. pdf
535/13 30.12.2013 zmiany zarządzenia Nr 312/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości pdf
536/13 30.12.2013

powierzenia Sekretarzowi Miasta Bolesławiec wykonywania określonych zadań w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec

zmieniono zarządzeniem nr 292/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 września 2020 r.

utraciło moc zarządzeniem nr 31/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2022 r. 

pdf
537/13 30.12.2013

powierzenia I Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec wykonywania określonych zadań w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec

zmieniono zarządzeniem nr 103/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2019 r., utraciło moc zarządzeniem nr 104/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2019 r.

pdf
538/13 30.12.2013 powierzenia II Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec wykonywania określonych zadań w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec pdf
539/13 30.12.2013 zmiany zarządzenia Nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
540/13 30.12.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
541/13 30.12.2013 oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Staszica 9A/3 w Bolesławcu pdf
542/13 30.12.2013 oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Staszica 9A/5 w Bolesławcu pdf
543/13 30.12.2013 oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Staszica 9A/1 w Bolesławcu pdf
544/13 30.12.2013 oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Staszica 9A/2 w Bolesławcu pdf
545/13 30.12.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Wybickiego Nr 1 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pdf
546/13 30.12.2013 powołania stałego składu Komisji Przetargowej pdf
547/13 30.12.2013 przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
548/13 30.12.2013 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Kwiatowej Nr 3 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
549/13 30.12.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
550/13 30.12.2013 przeznaczenia do sprzedaży ratalnej - na rzecz najemcy - nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Bolesławcu przy ul. Podgórnej - w trybie bezprzetargowym pdf
551/13 30.12.2013 przeznaczenia do sprzedaży ratalnej - na rzecz najemców - lokalu użytkowego nr 12 przy ul. Kościelnej Nr 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
552/13 30.12.2013 powołania komisji ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2013-12-09)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2013-12-09 09:20:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2022-02-16 14:44:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522