Karty informacyjne

 

1/2014 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Stworzenie, w istniejącym budynku, centrum do gry w sqasha” w Bolesławcu przy ul. Spacerowej 14,

2/2014 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Utworzenie skomputeryzowanego magazynu wysyłkowego w istniejącym budynku” w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 80, 

3/2014 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Stworzenie, w istniejącym budynku, centrum do gry w sqasha” w Bolesławcu przy ul. Spacerowej 14,

4/2014 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Utworzenie skomputeryzowanego magazynu wysyłkowego w istniejącym budynku” w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny nr 80, 

5/2014 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu”, 

6/2014 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu”, 

7/2014 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji przędz i tkanin w obiektach po ZTT BONITEX S.A. w Bolesławcu przy ul. Orlej nr 5,

8/2014 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Park Handlowy Bolesławiec – kompleks budynków handlowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą parkingową, drogową i techniczną”, 

09/2014 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu”, 

10/2014 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja i remont zabytkowej Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu – oszczędność energii przyjazna dla środowiska”, 

11/2014 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja i remont zabytkowej Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu – oszczędność energii przyjazna dla środowiska”, 

12/2014 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Park Handlowy Bolesławiec – kompleks budynków handlowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą parkingową, drogową i techniczną”, 

13/2014 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia Park Handlowy Bolesławiec – kompleks budynków handlowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą parkingową, drogową i techniczną”, 

14/2014 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej na terenie Zakładu Barwienia Skór w Bolesławcu ul. Modłowa 9,

15/2014 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa dojazdu do Parku Handlowego BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu przy ul. Staroszkolnej 20,

16/2014 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Zmiana granic wydobycia kopalin ze złoża metodą odkrywkową na terenie działek nr 68/1, 68/2, 68/8, 141, 142/1, 142/2, 143/6, 144/3 w obrębie 5 miasta Bolesławiec,

17/2014 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa dojazdu do Parku Handlowego BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu przy ul. Staroszkolnej 20, 

18/2014 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na cele warsztatu naprawy samochodów, wulkanizacji opon oraz pomieszczeń magazynowych, jak również utworzenie zaplecza socjalno-biurowego – na terenie działek nr 134/5 i 134/8, obręb 8 miasta Bolesławiec, przy Pl. Piastowskim,

19/2014 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji przędz i tkanin w obiektach po ZTT BONITEX S.A. w Bolesławcu przy ul. Orlej nr 5, 

20/2014 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej na terenie Zakładu Barwienia Skór w Bolesławcu ul. Modłowa 9", 

21/2014 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji przędz i tkanin w obiektach po ZTT BONITEX S.A. w Bolesławcu przy ul. Orlej nr 5, 

22/2014 Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej na terenie Zakładu Barwienia Skór w Bolesławcu ul. Modłowa 9, 

23/2014 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Zmiana granic wydobycia kopalin ze złoża metodą odkrywkową na terenie działek nr 68/1, 68/2, 68/8, 141, 142/1, 142/2, 143/6, 144/3 w obrębie 5 miasta Bolesławiec, 

24/2014 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Zmiana granic wydobycia kopalin ze złoża metodą odkrywkową na terenie działek nr 68/1, 68/2, 68/8, 141, 142/1, 142/2, 143/6, 144/3 w obrębie 5 miasta Bolesławiec,

25/2014 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na cele warsztatu naprawy samochodów, wulkanizacji opon oraz pomieszczeń magazynowych, jak również utworzenie zaplecza socjalno-biurowego – na terenie działek nr 134/5 i 134/8, obręb 8 miasta Bolesławiec, przy Pl. Piastowskim,,

26/2014 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa magistrali ciepłowniczej „ŁASICKA” od sieci preizolowanej 2xDN250/400 przy ul. Kleeberga do komory K1/7 i S.01 przy Pl. Pokoju w Bolesławcu”,

27/2014 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej na terenie Zakładu Barwienia Skór w Bolesławcu przy ul. Modłowej 9”,

28/2014 Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej na terenie Zakładu Barwienia Skór w Bolesławcu ul. Modłowa 9, 

29/2014 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Zakładu Barwienia Skór o nową halę magazynową na działce nr 201 w Bolesławcu, ul. Modłowa 9”, 

30/2014 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Zakładu Barwienia Skór o nową halę magazynową na działce nr 201 w Bolesławcu, ul. Modłowa 9”, 

31/2014 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa magistrali ciepłowniczej „ŁASICKA” od sieci preizolowanej 2xDN250/400 przy ul. Kleeberga do komory K1/7 i S.01 przy Pl. Pokoju w Bolesławcu” 

32/2014 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia „Budowa magistrali ciepłowniczej „ŁASICKA” od sieci preizolowanej 2xDN250/400 przy ul. Kleeberga do komory K1/7 i S.01 przy Pl. Pokoju w Bolesławcu”, 

33/2014 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia „Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej na terenie Zakładu Barwienia Skór w Bolesławcu ul. Modłowa 9”,

Wytworzył:
Jolanta Wójcik
(2014-01-02)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2014-01-02 13:11:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójcik Jolanta
(2015-07-14 15:51:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki