☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 25.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XLVII sesji

 

Rejestr uchwał przyjętych na XLVII sesji - 29 stycznia 2014 r.
Nr uchwały Tytuł Typ pliku
XLVII/379/2014

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bolesławiec

utraciła moc uchwałą nr LVI/463/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 12 listopada 2014 r.

pdf
XLVII/380/2014

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

zmieniona uchwałą Nr LI/421/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2014 r.

pdf
XLVII/381/2014 w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XLVII/382/2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz warunków odpłatności za przyznaną pomoc

utraciła moc uchwałą nr IV/41/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r.

pdf
XLVII/383/2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną pdf
XLVII/384/2014 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu pdf
XLVII/385/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/376/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej pdf
XLVII/386/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r. pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2014-02-03)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2014-02-03 14:55:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-12 10:37:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522