☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2014

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 51-100
Nr Data W sprawie Typ pliku
51/2014 24.02.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. B. Prusa do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
52/2014 27.02.2014 rozłożenia na raty zaległych należności wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi za najem lokalu przy ul. Komuny Paryskiej 10/2 w Bolesławcu pdf
53/2014 27.02.2014 powołania Komisji ds. opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych za zakresu "ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie miasta Bolesławiec" pdf
54/2014 27.02.2014 oddania w najem lokalu użytkowego - garażu przy ul. Staszica Nr 80 w Bolesławcu pdf
55/2014 27.02.2014 obniżenia cen wywoławczych z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących działki niezabudowane nr 348, nr 352, nr 354 i nr 355, położone w Bolesławcu przy ul. Kosiby, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
56/2014 27.02.2014 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne Dostawa samochodu osobowego, 9-cio miejscowego, zwanego MIKROBUSEM do transportu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu - jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Bolesławiec, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami II" pdf
57/2014 27.02.2004 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
58/2014 27.02.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Piastów do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
59/2014 27.004.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Matejki do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
60/2014 27.02.2014 rozłożenia na raty spłatę kwoty stanowiącej wierzytelność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
61/2014 27.02.2014 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
62/2014 27.02.2014 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 15 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
63/2014 27.02.2014 umorzenia należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w Bolesławcu przy ul. Drzymały 9/2 pdf
64/2014 27.02.2014 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację oświetlenia ulicznego osiedla Kwiatowego w Bolesławcu - II etap pdf
65/2014 27.02.2014 obniżenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 18 w budynku przy ul. Staszica Nr 45 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
66/2014 27.02.2014

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec

uchylone zarządzeniem nr 116/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2017 r.

pdf
67/2014 27.02.2014 zgody na wykorzystanie herbu Gminy Miejskiej Bolesławiec przez Oddział Związku Sybiraków w Jeleniej Górze pdf
68/2014 27.02.2014 zmian w budżecie miasta na 2014 r. pdf
69/2014 03.03.2014 oddania w najem lokalu użytkowego (garażu motorowego) przy ul. Słowackiego 11/6 w Bolesławcu pdf
70/2014 03.03.2014 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
71/2014 06.03.2014

określenia trybu postępowania przy stosowaniu obniżek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych w Gminie Miejskiej Bolesławiec

zmienione zarządzeniem nr 446/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 grudnia 2014 r.

pdf
72/2014 06.03.2014 przekazania środka trwałego pdf
73/2014 06.03.2014 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
74/2014 06.03.2014

przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Baczyńskiego do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

zmienione zarządzeniem Nr 100/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2014 r.

pdf
75/2014 06.03.2014 przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Jeleniogórskiej do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
76/2014 10.03.2014 przekazania środka trwałego pdf
77/2014 10.03.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. B. Chrobrego do oddania w dzierżawę na okres 10 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
78/2014 10.03.2014 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonywanie usług z zakresu wyceny nieruchomości na 2014 i 2015 rok" pdf
79/2014 10.03.2014 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonywanie usług z zakresu obsługi geodezyjnej na 2014/2015 rok" pdf
80/2014 10.03.2014 przyznania nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2013 roku pdf
81/2014 10.03.2014 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy Placu Piastowskim Nr 5 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
82/2014 10.03.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Fabrycznej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
83/2014 10.03.2014 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej przy ul. Ceramicznej 15 w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
84/2014 10.03.2014

przekazania środka trwałego

uchylone zarządzeniem Nr 118/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 kwietnia 2014 r.

pdf
85/2014 10.03.2014 przekazania środka trwałego pdf
86/2014 17.03.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
87/2014 17.03.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Kosiby do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
88/2014 17.03.2014 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Targowej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
89/2014 17.03.2014

powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług konserwacji kanalizacji deszczowej i czyszczenia wpustów ulicznych

uchylone zarządzeniem Nr 120/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 kwietnia 2014 r.

pdf
90/2014 17.03.2014 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
91/2014 17.03.2014 zmiany zarządzenia Nr 52/2011 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym pdf
92/2014 17.03.2014 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Kościuszki nr 6a w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
93/2014 17.03.2014 przekazania uprawnień Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu pdf
94/2014 17.03.2014 obniżenia ceny wywoławczej z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Kwiatowej Nr 3 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego pdf
95/2014 21.03.2014

przekazania uprawnień Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

zmienione zarządzeniem Nr 323/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 września 2014 r.

utraciło moc zarządzeniem Nr 355/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 października 2014 r.

pdf
96/2014 25.03.2014 sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok pdf
97/2014 27.03.2014 oddania w użyczenie składników majątkowych pdf
98/2014 27.03.2014 rozłożenia na raty zaległych należności wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi za najem lokalu nr 5 przy ul. Rynek Nr 6 w Bolesławcu pdf
99/2014 27.03.2014 umorzenia należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 15 w Bolesławcu przy ul. Bolesława Chrobrego Nr 10a pdf
100/2014 27.03.2014 zmiany zarządzenia Nr 74/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Baczyńskiego do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2014-02-28)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2014-02-28 09:06:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-15 12:24:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 120913