☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 25.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XLVIII sesji

 

Rejestr uchwał przyjętych na XLVIII sesji - 26 lutego 2014 r.
Nr uchwały Tytuł Typ pliku
XLVIII/387/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Jeleniogórska, Podgórna, Zwycięstwa w Bolesławcu pdf
XLVIII/388/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Staroszkolnej, Chrobrego, Polna w Bolesławcu pdf
XLVIII/389/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. H. i W. Tyrankiewiczów w  w Bolesławcu pdf
XLVIII/390/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Komuny Paryskiej, Zwycięstwa, Łasicka w Bolesławcu pdf
XLVIII/391/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Zgorzelecka, W. Wróblewskiego w Bolesławcu pdf
XLVIII/392/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: II Armii Wojska Polskiego, Gdańskiej, Piastów w Bolesławcu pdf
XLVIII/393/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic Kościuszki i Modłowej w Bolesławcu pdf
XLVIII/394/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Karola Miarki 3 w Bolesławcu pdf
XLVIII/395/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bolesławcu przy ul. Bolesława Chrobrego 24 pdf
XLVIII/396/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/252/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego pdf
XLVIII/397/2014

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat w oddziałach żłobkowych w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu

zmieniono uchwałą XX/229/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 lipca 2020 r. oraz uchwałą XXXVIII/416/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r.

pdf
XLVIII/398/2014

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec

utraciła moc uchwałą nr XIII/166/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2015 r.

pdf
XLVIII/399/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/276/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki na terenie miasta Bolesławiec pdf
XLVIII/400/2014 w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą Vallecorsa w Republice Włoskiej i Gminą Acuto w Republice Włoskiej pdf
XLVIII/401/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XLV/376/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej pdf
XLVIII/402/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2014-2024 pdf
XLVIII/403/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r. pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2014-03-03)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2014-03-03 07:39:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2021-12-30 11:45:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522